Program wsparcia budownictwa energooszczędnego


AKTUALNA LISTA WERYFIKATORÓW


Ogłoszenie

Związek Banków Polskich, pełniący funkcję Organizatora Technicznego Postępowania Kwalifikacyjnego Weryfikatorów Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych, sygnatariuszami Rady Programowej ww. Programu Priorytetowego z dniem 25.03.2013 r.

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW NA WERYFIKATORÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CZĘŚĆ 2) DOPŁATY DO KREDYTÓW NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH”

Cel naboru:

  • Celem naboru jest wyłonienie Weryfikatorów Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Kontakt:

  • Zgłoszenia Kandydatów do Postępowania Kwalifikacyjnego przyjmuje Organizator Techniczny na adres domefekt@zbp.pl
  • kontakt tel. (22) 696 64 95

Szczegółowe zasady:

  • Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego uregulowane zostały w „Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Weryfikatorów w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Opłata kwalifikacyjna:

  • Opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł (w tym VAT). Opłata wnoszona jest po otrzymaniu zawiadomienia od Organizatora technicznego o wyznaczeniu terminu Rozmowy Kwalifikacyjnej, na rachunek Związku Banków Polskich: PKO BP XV Warszawa 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215

Program Priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” - link

Prezentacje z wytycznych NFOŚiGW - link