Kapituła

prof. Krzysztof Jajuga
Instytut Zarządzania Finansami UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
Uniwersytet Warszawski

prof. Ryszard Kokoszczyński
Katedra Statystyki i Ekonometrii UW

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes ZBP

dr Jerzy W. Pietrewicz
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

prof. Witold Zatoński
Centrum Onkologii w Warszawie

prof. Łukasz A. Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

o. Maciej Zięba OP

prof. Tadeusz Szumlicz

Katedra Ubezpieczenia Społecznego, SGH 

prof. Bogusław Smólski

Przemysław Barbrich
Sekretarz Kapituły

wydrukuj stronę