Kontakt

Przemysław Barbrich
Sekretarz Kapituły

Związek Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa
tel.(0-22) 48 68 180; 48168 190 
fax. (0-22) 48 68 100
e-mail: pb@zbp.pl

wydrukuj stronę