Tematy spotkań Klubu Polska 2025+

12 marca 2019

Klub Polska 2025+ "Dwie wizje globalnego przywództwa - Chiny kontra USA"

12 marca 2019 w Klubu Polska 2025+ odbyło się spotkanie pod tytułem „Dwie wizje globalnego przywództwa - Chiny kontra USA” z udziałem Prof. Bogdana Góralczyka – Dyrektora Centrum Europejskiego UW, dr Ryszarda Schnepfa, b. Ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych i Prof. Tomasza Grzegorza Grosse z Instytutu Europeistyki, WNPiSM UW.


28 listopada 2018

Cyberbezpieczeństwo w erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji i internetu rzeczy

W środę 28 listopada tematem spotkania w Klubie Polska 2025+ obyło „Cyberbezpieczeństwo w erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji i internetu rzeczy. Współgospodarzem spotkania było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wstępem do dyskusji były wystąpienia prof. dr hab. Witolda Abramowicza, kierownika katedry informatyki ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Wojciecha Cellarego, kierownika katedry technologii informacyjnych UEP oraz prof. dr hab. Mirosława Kutyłowskiego z katedry informatyki Politechniki Wrocławskiej.

 

18 października 2018

Sztuczna inteligencja - kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?

18 października 2018 r. odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+ poświęcone zagadnieniu sztucznej inteligencji. O tym kiedy i jak bardzo ta technologia zmieni naszą rzeczywistość dyskutowali: prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH; Karolina Marzantowicz, Chief Technology Officer CEE, IBM oraz prof. Pawła Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego.


13 czerwca 2018

Jak rozpętałem wojnę handlową – przyczyny i konsekwencje konfliktów handlowych we współczesnym świecie

W spotkaniu, które odbyło się 13 czerwca wzięli udział:  prof. dr hab. Mrzenna Weresa ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prof. dr hab. Marian Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


28 lutego 2018

Teraźniejszość i przyszłość reguł fiskalnych Unii Europejskiej

28 lutego w Klubie Polska 2025+ z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich odbyła się debata z udziałem dr. Mateusza Szczurka, b. Ministra Finansów, członka Europejskiej Rady Finansów i eksperta EBOiR, Janusza Jankowiaka, członka Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomisty Polskiego Funduszu Rozwoju i eksperta Instytutu Sobieskiego.


16 stycznia 2018

Kryptowaluty - dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?

6.01.2018 w Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja pod tytułem „Kryptowaluty – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?z udziałem prof. dr hab. Krzysztofa Piecha z Uczelni Łazarskiego, mec. Beaty Marek z kancelarii prawnej Cyberlaw.pl i dr. Grzegorza Sobieckiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

18 października 2017

"Sharing Economy w Polsce i na świecie – zwykły pomysł na biznes czy pożądany element zrównoważonego rozwoju?"

W środę 18 października w Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja pt. Sharing economy w Polsce i na świecie – zwykły pomysł na biznes czy pożądany element zrównoważonego rozwoju? Wstępem do niej były wystąpienia prof. dr hab. Romana Sobieckiego ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Macieja Panka, Prezesa Zarządu Panek S.A


19 lipca 2017

Energia, słodka woda i czyste powietrze dla Polaków - w jaki sposób osiągnąć zrównoważony rozwój?

19 lipca 2017 r. w Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja pod tytułem "Energia, słodka woda i czyste powietrze dla Polaków – w jaki sposób osiągnąć zrównoważony rozwój?" poświęcona strategii w obszarze energetyki i środowiska. Prelekcje będące wstępem do dyskusji wygłosili prof. dr hab. Piotr Kowalczak z IMGW, prof. dr hab. Tomasz Szmuc z AGH oraz Marcin Popkiewicz

 

25 maja 2017

Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?

25 maja w Klubie Polska 2025+ odbyło się spotkanie pt. "Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?". Dyskusja była organizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Podstawą do dyskusji był raport przygotowany przez Andrzeja Halesiaka, Dyrektora w Biurze Analiz Makroekonomicznych banku Pekao SA. Wprowadzeniem do dyskusji btły także wystąpienia prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, kierownik Zakładu Systemu Finansowego SGH oraz dr Jerzego Pruskiego, wiceprzewodniczącego Rady TEP.


9 lutego 2017

Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce

9. lutego odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+, którego tematem były "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce". Wstępem do dyskusji były prelekcje dr Lecha Kurklińskiego z ALTERUM - Ośrodka badań i analiz systemu Finansowego, Włodzimierza Kicińskiego, b. Prezesa Nordea Bank Polska i Wiesława Thora, członka rady nadzorczej mBanku


22 listopada 2016

Własność czy wynajem? – Czy i w jaki sposób program Mieszkanie+ odpowiada na potrzeby mieszkaniowe Polaków?

22 listopada 2016 r.  odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+ zatytułowane „Własność czy wynajem? – Czy i w jaki sposób program Mieszkanie+ odpowiada na potrzeby mieszkaniowe Polaków?". Wprowadzeniem do dyskusji na temat nowego programu rządowego i jego alternatyw w kontekście aktualnego stanu rynku mieszkaniowego i preferencji polskiego społeczeństwa w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych były wystąpienia prof. Marka Bryxa ze Szkoły Głównej Handlowej, dr. Jacka Furgi, Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i szefa Centrum Amron oraz Marka Wielgo, wieloletniego redaktora Gazety Wyborczej, specjalizującego się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych


15 września 2016

Brexit - polityczne i ekonomiczne konsekwencje dla Polski i Europy

Wprowadzeniem do dyskusji na temat możliwych do przewidzenia w najbliższej przyszłości skutków referendum w Wielkiej Brytanii były wystąpienia Dr. Adama Czerniaka, głównego ekonomisty Polityki Insight, Piotra Kuczyńskiego, głównego analityka Domu Inwestycyjnego Xelion i Roberta Smolenia, szefa Fundacji Naukowej im. A. Frycza Modrzewskiego – Centrum Analiz Strategicznych.

 

24 maja 2016

Rozwój i innowacje w polskiej gospodarce – pozytywne przykłady sukcesów wykraczających poza granice kraju

24 maja odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+ pod tytułem "Rozwój i innowacje w polskiej gospodarce – pozytywne przykłady sukcesów wykraczających poza granice kraju". Wstępem do dyskusji o uwarunkowaniach skutecznej komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć naukowych były prelekcje prof. Janusza Rachonia z Politechniki Gdańskiej, Adama Piotrowskiego, Prezesa Vigo System oraz Artura Kupczunasa Wiceprezesa Saule Technologies.

 

21 stycznia 2016

Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, co przed nami? – przekrojowe spojrzenie na polski sektor bankowy

W Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja pt. „Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, co przed nami? – przekrojowe spojrzenie na polski sektor bankowy.”  W debacie wzięli udział Krzysztof Kalicki, Prezes Deutsche Bank Polska, Wojciech Kwaśniak, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Sławomir S. Sikora, Prezes Banku Handlowego w Warszawie, Józef Wancer, Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas oraz Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

 

8 grudnia 2015

Warunki i jakość życia Polaków w świetle badań naukowych. Prognozy na nadchodzące lata

W dyskusji pt. „Warunki i jakość życia Polaków w świetle badań naukowych. Prognozy na nadchodzące lata.”  wzięli udział autorzy badania panelowego „Diagnoza Społeczna”: prof. Janusz Czapiński, prorektor ds. nauki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania i prof. Irena E. Kotowska, kierująca zakładem demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.


30 września 2015

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

W debacie na temat potrzeby i charakteru zmian w polskim systemi bankowym wzięli udział: Paweł Borys, dyrektor Pionu Analiz i Strategii PKO BP,  Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku, Jerzy Głuszyński, ekspert Instytutu Badawczego Pro Publicum, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,dr Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku oraz Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.


3 września 2015

Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach

W czwartek 3 września tematem dyskusji w Klubie Polska 2025+ był problem sukcesji w polskich firmach rodzinnych w kontekście zmiany pokoleniowej. W dyskusji pt. „Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach” wzięli udział prof. Andrzeja J. Blikle, Ewy Voelkel-Krokowicz z Concordia Design i Aleksandra Kopestyńskiego - Toyota Bielany, którzy starali się przybliżyć problem sukcesji w polskich firmach rodzinnych w kontekście zmiany pokoleniowej. Prezentację wprowadzającą do tematyki sukcesji w firmach rodzinnych przeprowadziła Pani Katarzyna Twarowska, szefowa Fundacji Liderek Biznesu,  która była współorganizatorem spotkania.


18 czerwca 2015

Polska emigracja - szansa czy tylko porażka?

W czwartek 18 czerwca w Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja na temat polskiej emigracji pt. „Polska emigracja – szansa czy tylko porażka?” W czasie spotkania staraliśmy się przybliżyć różne aspekty tego zjawiska dzięki prelekcjom wybitnych ekspertów z dziedziny migracji: Prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej z SWPS i Ośrodka Badań nad Migracjami, dr. hab. Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami i dr Joanny Fominy z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

 

29 kwietnia 2015

Gospodarka przestrzenna a idea zrównoważonego rozwoju w Polsce

Wprowadzeniem do tematu pt. „Gospodarka przestrzenna a idea zrównoważonego rozwoju w Polsce” były prelekcje prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, prof. dr. hab. Waldemara Ratajczaka z Instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz dr. Adama Kowalewskiego z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

3 grudnia 2014

Energia a środowisko naturalne i cywilizacyjne człowieka

Prelekcje o zależności między zapotrzebowaniem na energię w społeczeństwie XXI wieku, a środowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym człowieka wygłosili: prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Marek Lewandowski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz prof. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska.


24 września 2014

Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa a efektywność gospodarki rynkowej

Wprowadzeniem do dyskusji były prelekcje prof. dr. hab. Tomasza Szapiro, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Danuty Raczko, Wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Piotra Czarneckiego, Prezesa Zarządu Raiffeisen Polska


9 lipca 2014

Trzy filary polityki społecznej 2025: zdrowie, mieszkania, emerytury

Wprowadzeniem do dyskusji były prelekcjeprof. Stanisławy Golinowskiej z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Witolda Wernera z Instytutu Rozwoju Miast oraz prof. Macieja Żukowskiego, Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


21 maja 2014

Ćwierć wieku przemian w Polsce. Ważne wybory i decyzje na kolejnych 25 lat

Gośćmi spotkania w Klubie byli: prof. Andrzej Rychard z IFIS PAN, prof. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i prof. Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.


5 marca 2014

Ekonomia dobra i zła. Idea społecznej gospodarki rynkowej w Polsce.

Gośćmi spotkania w Klubie byli: dr Joanna Dzionek-Kozłowska z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

 

 

 

 

2013 + rozwiń

2012 + rozwiń

2011 + rozwiń

2010 + rozwiń

2009 + rozwiń

2008 + rozwiń

2007 + rozwiń

2006 + rozwiń

2005 + rozwiń

2004 + rozwiń