baner

Kontakt

 

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.(0-22) 48 68 180 
fax. (0-22) 48 68 100

NIP 526 - 000 - 09 - 91
KRS 0000104695


Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli:

Piotr Gałązka
Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli
Związku Banków Polskich
Avenue des Arts, 56
1000 Brussels
Belgium


System BANKOWY REJESTR

Nr tel: (22) 348 40 80, adres e-mail: bok@zbp.pl

Informacje na temat danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek, złożony osobiście, przesłany listem poleconym do Biura Obsługi Klienta ZBP lub drogą elektroniczną opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: bok@zbp.pl.

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Związek Banków Polskich nie udziela informacji na zapytania telefoniczne.

Jeśli masz pytania dotyczące logiki działania Systemu BANKOWY REJESTR lub innych Systemów Wymiany Informacji ZBP, zapraszamy na stronę Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

wydrukuj stronę