baner

Kontakt

 

Związek Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa
tel.(0-22) 48 68 180 
fax. (0-22) 48 68 100

NIP 526 - 000 - 09 - 91
KRS 0000104695


Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli:

Piotr Gałązka
Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli
Związku Banków Polskich
Avenue des Arts, 56
1000 Brussels
Belgium


System BANKOWY REJESTR

Informacje na temat danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek, złożony osobiście, przesłany listem poleconym do Biura Obsługi Klienta ZBP lub drogą elektroniczną na adres email: bok@zbp.pl, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Związek Banków Polskich nie udziela informacji na zapytania telefoniczne. Jeśli masz pytania dotyczące Systemu BANKOWY REJESTR lub innych Systemów Wymiany Informacji ZBP, zapraszamy na stronę Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

wydrukuj stronę