baner

Kontakt

Związek Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa
tel.(0-22) 48 68 180 
fax. (0-22) 48 68 100

NIP 526 - 000 - 09 - 91
KRS 0000104695


Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli:

Piotr Gałązka
Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli
Związku Banków Polskich
Avenue des Arts, 56
1000 Brussels
Belgium


Informacje na temat danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany listem poleconym do Biura Obsługi Klienta. Związek Banków Polskich nie udziela informacji na zapytania telefoniczne czy skierowane e-mailem.

PONIŻSZE DANE KONTAKTOWE SĄ PRZEZNACZONE TYLKO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

I DOTYCZĄ ZAPYTAŃ NA TEMAT SYSTEMU "BANKOWY REJESTR":

Biuro Obsługi Klienta ZBP

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

tel. (22) 310 40 80; (22) 348 40 80

BOK jest czynny w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), w środy w godzinach 9:00-17:00.

wydrukuj stronę