Członkowie Rady Związku

Piotr S. Juda, Członek Prezydium Rady
Toyota Bank Polska SA więcej ▶

Absolwent Akademii Ekonomicznej, Wydział Handlu, Transportu i Usług w Katowicach (1980), Doktor nauk ekonomicznych AE Katowice. W latach 1990 – 91 był prezydentem miasta Sosnowiec. W bankowości od 1991 roku, najpierw w BPH SA, nastepnie w latach 1995 – 2001 w ABN Amro Bank (Polska) S.A. W latach 2002 – 2005 Prezes AIG Bank Polska SA, od XII.2005 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Toyota Bank Polska SA.

Piotr Czarnecki, Członek Prezydium Rady
Raiffeisen Bank Polska SA więcej ▶

Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Jest absolwentem podyplomowych studiów na Harvard University z zakresu zarządzania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz The Columbia Senior Executive Program na Uniwersytecie Columbia. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach menedżerskich i bankowych organizowanych m.in. przez Harvard Business School, Kellog Graduate School of Management i Nijenrode University.

W latach 1990-1991 pracował jako menedżer w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od 1992 r. do 1994 r. był Dyrektorem Departamentu Kredytów w Kredyt Banku S.A. Od 1994 r. do 1996 r. był Członkiem Zarządu - Dyrektorem Departamentu Kredytów i Inwestycji Kapitałowych, a następnie Wiceprezesem Zarządu w Banku Rolno-Przemysłowym S.A. (przekształconym w Rabobank Polska S.A. ). W latach 1996-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Rabobank Polska S.A. Od maja 2000 do stycznia 2002 kierował, jako Prezes Zarządu, firmą Getin Service Provider SA, którą wprowadził w maju 2001 r. na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Od stycznia 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Pionu Klientów Biznesowych w Telekomunikacji Polskiej S.A. 5 marca 2003 r. został Prezesem Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Brunon Bartkiewicz
ING Bank Śląski SA więcej ▶

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa, a w 1995 roku prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku przez kolejne cztery lata był dyrektorem generalnego oraz członkiem zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.

Piotr Cyburt
mBank Hipoteczny SA więcej ▶

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny obecnie mBank Hipoteczny SA
Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990- 1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce.

W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych przy Instytucie Gospodarki Narodowej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH), studiował także na Harvard University.

 

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członkiem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy Związku Banku Polskich. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. Obecnie jest członkiem Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy tejże Federacji.
Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Locum, a od 2004 jest również członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. W 1995 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie i wkład w regulowanie rozwoju finansowania hipotecznego przez sektor bankowy w Polsce oraz jego integrację z europejskim rynkiem hipotecznym. W grudniu 2006 r. uhonorowany odznaką honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Prezesa NBP za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej bankowości.

Ewa Anna Fizyta
Societe Generale SA więcej ▶

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze bankowym, zaś od 1979 r. związana jest z SOCIETE GENERALE S.A. - jednym z czołowych banków europejskich. Do wiosny 1996 r. była zatrudniona w warszawskim Przedstawicielstwie Societe Generale S.A., gdzie przez wiele lat pełniła obowiązki przedstawiciela, a następnie sprawowała funkcję zastępcy przedstawiciela. W latach 1991-1992 uczestniczyła w pracach zespołu odpowiedzialnego za utworzenie polskiego Oddziału banku. Po włączeniu Przedstawicielstwa do struktur Oddziału jest pracownikiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, gdzie w randze dyrektora odpowiedzialna jest za współpracę z bankami, utrzymywanie relacji z bankiem centralnym oraz z polskimi instytucjami nadzorczymi, a także uczestniczy w projektach grupy Societe Generale mających na celu wprowadzanie na rynek polski nowych linii produktowych.

Ponadto jest przedstawicielem ponad trzytysięcznej rzeszy polskich pracowników spółek grupy Societe Generale w Europejskiej Radzie pracowników (European Works Council), pełniąc od dwóch kadencji funkcję jednego z sekretarzy Rady.

Biegle włada trzema językami obcymi. Zamężna, ma dwie dorosłe córki. W wolnych chwilach uprawia turystykę, narciarstwo oraz jeździ na łyżwach.

Zbigniew Jagiełło
PKO BP SA więcej ▶

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. od października 2009 r. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Od 1995r. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., następnie współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Od lipca 2000 roku Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. Równolegle od 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Joao Bras Jorge
Bank Millennium SA więcej ▶

Prezes Zarządu Bank Millennium SA.

Jest absolwentem studiów w zakresie  Zarządzania  Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera  związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej. W Zarządzie Banku Millenium S.A. od 19 lipca 2006 r. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes, od 20 kwietnia 2012 r. Pierwszy Wiceprezes, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za obszar audytu wewnętrznego, strategii, zapewnienia zgodności, kadr oraz komunikacji marketingowej i PR

Krzysztof Kalicki
Deutsche Bank Polska SA więcej ▶

Dr hab. Krzysztof Kalicki – ur. 2.02.1953, doktor habilitowany - ekonomia (studia magisterskie, doktorat i habilitacja w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej);

Od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Country Manager Grupy Deutsche Bank w Polsce, od 1 sierpnia 1998 do 31 grudnia 2002 Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.; w latach 1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.; od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów – do 01.1992 Doradca Ministra Finansów, następnie Dyrektor Departamentu Zagranicznego, a od 06.1994 Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów. W latach 1976-2001 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Członek licznych Rad Nadzorczych (obecnie Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA i DB Securities SA).

Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Profesor w Akademii im. L. Koźmińskiego. Ponad 90 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; m.in. „Teoria i polityka kursu walutowego”, „Pieniądz a bilans płatniczy”, „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym”, „Globalizacja, kryzys i co dalej”.

Bartosz Kublik
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej więcej ▶

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z bankowością spółdzielczą jest związany od 2002r. Ukończył studia wyższe na kierunku politologia na Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku: Fundusze Europejskie. W 2003r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Banku. Od 2007r. w Zarządzie Banku. Stanowisko Prezesa Zarządu objął 1 marca 2012r.

Członek V kadencji Rady Zrzeszenia BPS (maj 2014r. – styczeń 2016r.) Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (w latach: 2014-2016) Czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Od stycznia 2016r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Teresa Grażyna Kudlicka
BS Płońsk więcej ▶

Funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku pełni od 1999 r.

Z bankowością spółdzielczą związana jest od 1991 r. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości. W 2005 r. Sekcja banków spółdzielczych, mając na uwadze umocnienie polskiej gospodarki i rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz inicjatyw regionalnych, powołała Panią Teresę Kudlicką na Przewodniczącą Zespołu ds. strategii rozwoju bankowości spółdzielczej. Przy wydatnym udziale Pani Prezes w 2005 r. opracowany został dokument: "Kierunki działania i zasady współpracy sektora bankowości spółdzielczej na lata 2005-2010". Dokument ten przede wszystkim stawia na umocnienie współpracy z samorządami terytorialnymi i uczestnictwo banków w życiu małych ojczyzn.

W roku 2009 r. Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich powołało Panią Teresę Kudlicką w skład Komisji Rewizyjnej Związku. Funkcję tę pełniła do czasu zmian organizacyjnych w ZBP w 2010 r.

Luigi Lovaglio
Bank Pekao SA więcej ▶

Z Bankiem Pekao SA współpracuje od 1999 r., kiedy wraz z rozpoczęciem rozwoju Grupy UniCredit w Europie został mianowany szefem Pionu Planowania Zagranicznych Banków Grupy. Jego głównym zadaniem była integracja Banku Pekao SA w Grupie UniCredit. Był także Liderem Projektu w procesie integracji Banku Pekao SA z Bankiem BPH SA, zakończonego sukcesem w listopadzie 2007 r. We wrześniu 2003 roku dołączył do Zarządu Banku Pekao SA.
W Grupie UniCredit pracuje od 1973 r., obejmując kolejno szereg ważnych stanowisk. Jako szef Pionu Strategicznego Planowania Grupy brał aktywny udział w wielu fuzjach UniCredito z nowo zakupionymi bankami. Od 2000 r. do 2003 był Zastępcą Prezesa Zarządu i Dyrektorem Wykonawczym Bulbank AD, największego banku w Bułgarii.
Ukończył studia w dziedzinie Ekonomii i Handlu na Uniwersytecie w Bolonii.

Cezary Maciejewski
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy więcej ▶
Michał H. Mrożek
HSBC Bank Polska SA więcej ▶

Jest Prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od 1 stycznia 2015 roku. Ma 25-letnie doświadczenie w pracy w bankowości i doradztwie biznesowym. Pracował w Citibanku na różnych stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Biznesu Międzynarodowego w Nowym Jorku oraz Wiceprezesa Zarządu Citibank Handlowy w Warszawie, odpowiedzialnego za segment klientów instytucjonalnych. Wcześniej pracował w firmie doradczej Price Waterhouse (obecnie PwC). Jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, posiada dyplom ukończenia kierunku Handel Międzynarodowy i Finanse z wyróżnieniem. Został odznaczony Odznaką Honorową „Bene Merito” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, odpowiednio za wkład w promowanie Polski na arenie międzynarodowej i rozwój polskiego rynku bankowego.

Sławomir S. Sikora
Bank Handlowy w Warszawie SA więcej ▶

Został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 – 1994 pełnił szereg funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych), gdzie odpowiadał m.in. za rządowy program restrukturyzacji banków w latach 1992-1994

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 roku był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Kolonii. Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

W roku 2010 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Paweł Ziółkowski
RBS Bank (Polska) SA więcej ▶

Prezes Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W RBS Bank (Polska) S.A. (wcześniej ABN AMRO Bank (Polska) S.A.) od lipca 1998, funkcję prezesa sprawuje od 2004 roku, wcześniej odpowiedzialny był za Pion Klientów Korporacyjnych. W bankowości od 1992 roku, najpierw w ING Banku Oddział w Warszawie, następnie jako członek zarządu w SBC Warburg Sp. z o.o.