Członkowie Rady Związku

Michał H. Mrożek
HSBC Bank Polska SA, Przewodniczący Rady więcej ▶

Jest Prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od 1 stycznia 2015 roku. Ma 25-letnie doświadczenie w pracy w bankowości i doradztwie biznesowym. Pracował w Citibanku na różnych stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Biznesu Międzynarodowego w Nowym Jorku oraz Wiceprezesa Zarządu Citibank Handlowy w Warszawie, odpowiedzialnego za segment klientów instytucjonalnych. Wcześniej pracował w firmie doradczej Price Waterhouse (obecnie PwC). Jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, posiada dyplom ukończenia kierunku Handel Międzynarodowy i Finanse z wyróżnieniem. Został odznaczony Odznaką Honorową „Bene Merito” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, odpowiednio za wkład w promowanie Polski na arenie międzynarodowej i rozwój polskiego rynku bankowego.

Michał Krupiński
Bank Pekao SA, Członek Prezydium Rady więcej ▶

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Wcześniej, od 2011 roku, był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University.

W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.

Zdzisław Kupczyk
Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Członek Prezydium Rady więcej ▶

Zdzisław Kupczyk wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. W Banku BPS pracuje od momentu jego powstania, czyli od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. Od 27 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, od 24 marca 2014 r. p.o. Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Od 27 stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, od 1980 roku zawsze na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z zakresu „Zarządzania nowoczesnym bankiem”. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w obszarze „Zarządzanie w gospodarce”.

Brunon Bartkiewicz
ING Bank Śląski SA więcej ▶

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa, a w 1995 roku prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku przez kolejne cztery lata był dyrektorem generalnego oraz członkiem zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP - Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.

Piotr Cyburt
mBank Hipoteczny SA więcej ▶

Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny obecnie mBank Hipoteczny SA
Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. W latach 1990- 1992 był jednym z założycieli i pierwszych pracowników firmy Deloitte and Touche w Polsce.

W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych przy Instytucie Gospodarki Narodowej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH), studiował także na Harvard University.

 

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członkiem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych przy Związku Banku Polskich. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiej Federacji Hipotecznej z siedzibą w Brukseli. Obecnie jest członkiem Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych (European Covered Bond Council) utworzonej przy tejże Federacji.
Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Locum, a od 2004 jest również członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA. W 1995 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie i wkład w regulowanie rozwoju finansowania hipotecznego przez sektor bankowy w Polsce oraz jego integrację z europejskim rynkiem hipotecznym. W grudniu 2006 r. uhonorowany odznaką honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaną przez Prezesa NBP za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój polskiej bankowości.

Ewa Anna Fizyta
Societe Generale SA więcej ▶

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze bankowym, zaś od 1979 r. związana jest z SOCIETE GENERALE S.A. - jednym z czołowych banków europejskich. Do wiosny 1996 r. była zatrudniona w warszawskim Przedstawicielstwie Societe Generale S.A., gdzie przez wiele lat pełniła obowiązki przedstawiciela, a następnie sprawowała funkcję zastępcy przedstawiciela. W latach 1991-1992 uczestniczyła w pracach zespołu odpowiedzialnego za utworzenie polskiego Oddziału banku. Po włączeniu Przedstawicielstwa do struktur Oddziału jest pracownikiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, gdzie w randze dyrektora odpowiedzialna jest za współpracę z bankami, utrzymywanie relacji z bankiem centralnym oraz z polskimi instytucjami nadzorczymi, a także uczestniczy w projektach grupy Societe Generale mających na celu wprowadzanie na rynek polski nowych linii produktowych.

Ponadto jest przedstawicielem ponad trzytysięcznej rzeszy polskich pracowników spółek grupy Societe Generale w Europejskiej Radzie pracowników (European Works Council), pełniąc od dwóch kadencji funkcję jednego z sekretarzy Rady.

Biegle włada trzema językami obcymi. Zamężna, ma dwie dorosłe córki. W wolnych chwilach uprawia turystykę, narciarstwo oraz jeździ na łyżwach.

Michał Gajewski
Santander Bank Polska SA więcej ▶

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował też na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Z sektorem bankowym związany jest od 1992 r.. Na początku swojej kariery, w latach 1992-2008, Michał Gajewski zawodowo związany był z Grupą Kapitałową WBK, a następnie Bankiem Zachodnim WBK, zajmując szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale banku, poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK, odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, w którym nadzorował obszar Biznesu Detalicznego i Bankowości dla Małych Firm (SME) oraz Pion Klienta Korporacyjnego.

W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium. Początkowo, w latach 2012-2015, był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Detalu.

Paulina Górecka
Industrial and Commercial Bank of China S.A. Oddział w Polsce więcej ▶

Dyrektor Departamentu Prawnego i Zgodności Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce od chwili założenia Oddziału w 2012 roku. Doświadczenie w sektorze bankowym w Polsce zdobyła podczas pracy na wyzszych stanowiskach kierowniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w firmie doradczej.

Uczestniczyła w procesie zakładania Oddziału ICBC w Polsce oraz była odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z innymi bankami, polskimi oraz europejskimi organami nadzoru. Na codzień nadzoruje doradztwo prawne ,wdrażanie polskich oraz europejskich regulacji prawnych, zarządzanie obszarem compliance oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w strukturze Oddziału.

Zbigniew Jagiełło
PKO BP SA więcej ▶

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. od października 2009 r. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Od 1995r. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., następnie współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Od lipca 2000 roku Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. Równolegle od 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Joao Bras Jorge
Bank Millennium SA więcej ▶

Prezes Zarządu Bank Millennium SA.

Jest absolwentem studiów w zakresie  Zarządzania  Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera  związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej. W Zarządzie Banku Millenium S.A. od 19 lipca 2006 r. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes, od 20 kwietnia 2012 r. Pierwszy Wiceprezes, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za obszar audytu wewnętrznego, strategii, zapewnienia zgodności, kadr oraz komunikacji marketingowej i PR

Krzysztof Kalicki
Deutsche Bank Polska SA więcej ▶

Dr hab. Krzysztof Kalicki – ur. 2.02.1953, doktor habilitowany - ekonomia (studia magisterskie, doktorat i habilitacja w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej);

Od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Country Manager Grupy Deutsche Bank w Polsce, od 1 sierpnia 1998 do 31 grudnia 2002 Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.; w latach 1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.; od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów – do 01.1992 Doradca Ministra Finansów, następnie Dyrektor Departamentu Zagranicznego, a od 06.1994 Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów. W latach 1976-2001 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Członek licznych Rad Nadzorczych (obecnie Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA i DB Securities SA).

Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Profesor w Akademii im. L. Koźmińskiego. Ponad 90 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; m.in. „Teoria i polityka kursu walutowego”, „Pieniądz a bilans płatniczy”, „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym”, „Globalizacja, kryzys i co dalej”.

Bartosz Kublik
BS Ostrów Mazowiecka więcej ▶

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z bankowością spółdzielczą jest związany od 2002r. Ukończył studia wyższe na kierunku politologia w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku: Fundusze Europejskie.

W 2003r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Banku. Od 2007r. w Zarządzie Banku.  1 marca 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Członek V kadencji Rady Zrzeszenia BPS (maj 2014r. – styczeń 2016r.) Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (w latach: 2014-2016). Czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Od stycznia 2016r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Cezary Maciejewski
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy więcej ▶
Maciej Semeniuk
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce więcej ▶

Maciej Semeniuk jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i tam również obronił pracę doktorską na temat „Ryzyko w podejmowaniu decyzji w banku komercyjnym” na Kolegium Zarządzania i Finansów.

Od stycznia 2016 Członek Zarządu Danske Bank A/S S.A Oddział w Polsce, w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Skarbu Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. W latach 2001-2007 Prezes Zarządu Danske Bank Polska S.A. wcześniej w latach 2000-2001 Członek Zarządu Danske Bank Polska S.A.

W latach 1998-2000 Członek Zarządu Polsko-Kanadyjski Bank św. Stanisława S.A. w Warszawie, w latach 1994–1998 Dyrektor Departamentu Skarbu Polsko-Kanadyjski Bank św. Stanisława S.A. w Warszawie, w latach 1993-1994 Ekspert w Departamencie Księgowości, AGF Ubezpieczenia, a w latach 1991-1993 Specjalista w Departamencie Reasekuracji, TUiR Warta.

Jest członkiem Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Global Association of Risk Professionals i The Professional Risk Managers’ International Association

Biegle włada językiem angielskim, żonaty, ma dorosłą córkę. W wolnych chwilach jeździ konno, ćwiczy judo i hoduje pszczoły.

Sławomir S. Sikora
Bank Handlowy w Warszawie SA więcej ▶

Został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 – 1994 pełnił szereg funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych), gdzie odpowiadał m.in. za rządowy program restrukturyzacji banków w latach 1992-1994

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 roku był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Kolonii. Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

W roku 2010 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.