Zarząd

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes ZBP więcej ▶

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002r. do lipca 2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Dyrektor Biura i następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.

Jerzy Bańka
Wiceprezes ZBP więcej ▶

Wiceprezes ZBP. Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Jest członkiem Rady ds. stawek referencyjnym WIBOR i WIBID. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

Mieczysław Groszek
Wiceprezes ZBP więcej ▶

Absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGH w Warszawie. Doktor ekonomii, ma 64 lata.

Od grudnia 2010 r. pełni funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich.Reprezentuje Związek Banków Polskich w Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli jako członek komitetu wykonawczego. Od 1990 r. związany jest z bankowością: Bank Własności Pracowniczej SA jako wiceprezes zarządu; Polski Bank Rozwoju SA kolejno jako główny ekonomista Banku, członek, wiceprezes i prezes zarządu; BRE Bank SA  jako wiceprezes zarządu; MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem jako dyrektor generalny, a potem prezes. W latach 2002 – 2010 – prezes zarządu BRE Leasing Sp. z o. o. W latach 1973-1991 pracownik naukowy SGH w Katedrze Ekonomii, w tym czasie (1989 - 90) założyciel i wiceprezes zarządu firmy doradczej. Był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych: m.in. Banku Ochrony Środowiska, TiUR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB – spółki zarządzającej NFI Victoria, 5 spółek celowych Gminy Centrum w Warszawie i Skanska Poland. Przewodniczący rady Fundacji Poszanowania Energii. Obecnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2003-2010 przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope w Brukseli.

Autor wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz z zakresu bankowości i finansów. Kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków ( 1992-3r.)