baner

Zespoły, Rady i Komitety - ZBP

Struktura organizacyjna Biura ZBP


Zespoły problemowe i inne komórki organizacyjne Biura ZBP:

 • Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych
 • Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
 • Zespół Bezpieczeństwa Banków
 • Zespół Prawno-Legislacyjny
 • Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
 • Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
 • Zespół Finansów i Kadr
 • Zespół Prezydialno-Organizacyjny i IT
 • Zespół Komunikacji i PR
 • Zespół Statutowej Działalności Gospodarczej
 • Zespół Współpracy Międzynarodowej
 • Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli
 • Klub Bankowca
 • Inspektor Ochrony Danych


Inne jednostki działające przy ZBP

 • Sąd Polubowny (Arbitrażowy)
 • Komisja Etyki Bankowej
 • Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego
 • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej


Rady i Komitety działające przy ZBP

 • Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych
 • Komitet ds. Kadr Bankowych i Szkolenia
 • Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Komitet Europejskiego Certyfikatu Bankowca (European Foundation Certificate in Banking)
 • Komitet ds. Kredytu Konsumenckiego
 • Komitet ds. Finansowania Nieruchomości
 • Komitet Agentów Rozliczeniowych
 • Komitet ds. Jakości Usług Finansowych
 • Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa
 • Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
 • Polski Komitet Użytkowników SWIFT
 • Rada Prawa Bankowego
 • Rada ds. Public Relations
 • Rada ds. Podatków
 • Rada ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych
 • Rada Banków Depozytariuszy
 • Rada Banków Samochodowych
 • Rada ds. Usług Płatniczych
 • Rada Bezpieczeństwa Banków
 • Rada Wydawców Kart Bankowych
 • Rada Bankowości Elektronicznej
 • Rada ds. Zarządzania Środkami Finansowymi
 • Rada ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Forum Technologii Bankowych
 • SEPA Polska
wydrukuj stronę