baner

Zespoły, Rady i Komitety - ZBP

Struktura organizacyjna Biura ZBP


Zespoły problemowe i inne komórki organizacyjne Biura ZBP:

 • Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny – Dyrektor: dr Mariusz Zygierewicz
 • Zespół Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków – Dyrektor: Wojciech Pantkowski
 • Zespół Prawno-Legislacyjny – Dyrektor: dr Tadeusz Białek
 • Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych – Dyrektor: Norbert Jeziolowicz
 • Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych – Dyrektor: Arkadiusz Lewicki
 • Zespół Finansów – Dyrektor: Grażyna Dziedzic
 • Zespół Prezydialno-Organizacyjny i IT
 • Zespół Public Relations – Dyrektor: dr Przemysław Barbrich
 • Zespół Statutowej Działalności Gospodarczej - pełnomocnicy Zarządu: Stanisław Danis, Teresa Wrzesień
 • Zespół Współpracy Międzynarodowej – Dyrektor: Paweł Pniewski
 • Zespół ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych – pełnomocnik Zarządu: dr Mariusz Zygierewicz
 • Klub Bankowca – Kierownik: Klaudiusz Kozłowski
 • Przedstawicielstwo  ZBP w Brukseli – Dyrektor: Piotr Gałązka


Inne jednostki działające przy ZBP

 • Sąd Polubowny (Arbitrażowy)
 • Komisja Etyki Bankowej
 • Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego
 • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – Dyrektor: Arkadiusz Lewicki


Rady i Komitety działające przy ZBP

 • Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych
 • Komitet ds. Kadr Bankowych i Szkolenia
 • Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Komitet Europejskiego Certyfikatu Bankowca (European Foundation Certificate in Banking)
 • Komitet ds. Kredytu Konsumenckiego
 • Komitet ds. Finansowania Nieruchomości
 • Komitet Agentów Rozliczeniowych
 • Komitet ds. Jakości Usług Finansowych
 • Polski Komitet Użytkowników SWIFT
 • Rada Prawa Bankowego
 • Rada ds. Public Relations
 • Rada ds. Podatków
 • Rada ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych
 • Rada Banków Depozytariuszy
 • Rada Banków Samochodowych
 • Rada ds. Usług Płatniczych
 • Rada Bezpieczeństwa Banków
 • Rada Wydawców Kart Bankowych
 • Rada Bankowości Elektronicznej
 • Rada ds. Zarządzania Środkami Finansowymi
 • Rada ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Forum Technologii Bankowych
 • SEPA Polska
wydrukuj stronę