Index PENGAB

PENGAB = -

-

Luty 2013

Dane za Luty 2013

ocena: kredyty
osób
indywidualnych

konsumpcyjne

-

mieszkaniowe

-

przedsiębiorstw

inwestycyjne

-

obrotowe

-

ocena: depozyty
osób
indywidualnych

bieżące

-

terminowe

-

przedsiębiorstw

bieżące

-

terminowe

-

prognoza: kredyty
osób
indywidualnych

konsumpcyjne

-

mieszkaniowe

-

przedsiębiorstw

inwestycyjne

-

obrotowe

-

prognoza: depozyty
osób
indywidualnych

biezące

-

terminowe

-

przedsiębiorstw

bieżące

-

terminowe

-

Wybrane wskaźniki

kredyty
zagrożone

-

oprocentowanie
kredytów

-

oszczędzanie
długoterminowe

-

Prognoza makroekonomiczna

gospodarka
kraju

-

przedsiębiorstwa

-

gospodarstwa
domowe

-

Raporty archiwalne