Kalendarz wydarzeń

Uwagi do Raportu Rzecznika Finansowego

2016-07-01

Stanowisko Związku Banków Polskich do opracowania Rzecznika Finansowego pt. ,Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami”

Materiały do pobrania