Kalendarz wydarzeń

Sektor samorządowy 2017/2018 w ocenie polskich bankowców

2017-12-08

Sektor JST jest ważnym partnerem sektora bankowego. Wartość należności w portfelu sektora bankowego wynosiła, na koniec września br.: ponad 70 mld zł (w tym w bankach spółdzielczych: ponad 6 mld zł). Sektor bankowy jest z kolei dla samorządowców głównym partnerem finansowym JST (ponad 60% należności tego sektora z kolei to należności bankowe, głównie kredyt).

Polski sektor samorządowy – w ocenie bankowców- co do zasady, może być dumny z tego co osiągnął i z tego jak zarządza finansami. To właśnie samorządy w ostatnich latach, w sektorze finansów publicznych, podjęły się największych inwestycji rozwojowych. Inwestycje generują oczywiście konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych, także kredytowych i zadłużenie. Warto podkreślić, że polskie samorządy w ostatnich latach inwestowały dwukrotnie więcej niż władze krajowe. Od 2016 roku poprawia się sytuacja finansowa polskich samorządów. Rok 2017 jest kolejnym rokiem zmniejszania zadłużenia i odnotowywania nadwyżki. Sukcesywnie wzrasta zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego.

Polskie samorządy planują także znaczne inwestycje w aktualnej perspektywie UE. Do  sfinansowania kilkudziesięciu miliardów złotych tych planów - już 2018 roku niezbędne będą odpowiednio przygotowani partnerzy finansowi.  Sektor bankowy jest doskonale przygotowany do tego wyzwania. Banki posiadają niezbędne doświadczenie i kapitał. Zarówno banki komercyjne, jak i mniejsze – spółdzielcze, a wspomagać wszystkich uczestników tego rynku będą banki publiczne- przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny.

W ocenie bankowców wspólnym wyzwaniem dla obu środowisk w najbliższym czasie będą jednak, poza kwestiami czysto finansowymi: liczne zmiany przepisów dotyczące gospodarki samorządu terytorialnego (np. ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych, ustawy o PPP) oraz prawdopodobne napięcia związane z rokiem wyborczym, w tym na linii rząd –samorząd, które mogą opóźniać realizacje inwestycji i terminowe wykorzystanie środków unijnych (np. w inwestycjach infrastrukturalnych czy w zakresie instrumentów zwrotnych).

O wyzwaniach i szansach we współpracy obu środowisk bankowcy i samorządowcy będą rozmawiali podczas tegorocznego Forum Nowoczesnego Samorządu, które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia w Warszawie. Więcej na: www.doradcasamorzadowy.pl .


Arkadiusz Lewicki

dyrektor Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych