Kalendarz wydarzeń

Raport AMRON-SARFiN: Akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

2017-08-30

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. Wartość nowych kredytów była natomiast jeszcze wyższa niż w poprzednim kwartale i zamknęła się kwotą 11,69 mld zł. Najnowsze dane skłaniają do zmiany dotychczasowej prognozy i sugerują, że w ciągu całego roku banki mogą udzielić nawet 200 tys. kredytów mieszkaniowych.

W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku banki powtórzyły spektakularny wynik z pierwszego kwartału, udzielając prawie 50 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był wyższy o ponad 6% i wyniósł 11,69 mld zł. Na koniec czerwca liczba wszystkich czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2,1 mln sztuk (1,1% w ujęciu kwartalnym). Ich przyrost netto wyniósł blisko 23 tys. sztuk, a całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 932 mln (0,24% k/k), osiągając poziom 391,046 mld zł.

Wyniki odnotowane w II kwartale tego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy od kilku lat notuje systematyczny, zrównoważony wzrost. Podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu „MdM”, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017. Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł” – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Zgodnie z przewidywaniami, dotychczasowy bodziec popytowy wynikający z dostępności środków z Programu „Mieszkanie dla Młodych” uległ znacznemu osłabieniu w związku z wygaszaniem Programu i bardzo szybkim wstrzymaniem przyjmowania wniosków o dopłaty zarówno na 2017 rok (31 stycznia br.), jak i na rok 2018 (7 kwietnia br.). W II kwartale 2017 roku zaakceptowano zaledwie 1 701 wniosków o dopłatę na kwotę dofinansowania 47,117 mln zł. W okresie od kwietnia do czerwca podpisano 5 659 umów kredytowych o wartości 1,065 mld zł na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 162,8 mln zł. Stanowi to 11,36% liczby oraz 9,11% wartości nowo podpisanych umów o kredyt w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Zarówno dominujący okres zobowiązania, struktura walutowa, jak również przeważające kwoty nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych nie uległy istotnym wahaniom w II kwartale bieżącego roku. Najwięcej kredytów mieszkaniowych – 62,7% zostało udzielonych na okres od 25 do 35 lat. W zdecydowanej większości są to kredyty w rodzimej walucie, które stanowią 98,8% wartości nowego portfela. Ponad 73% kredytów to zobowiązania do wysokości 300 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że w II kwartale średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 233 tys. zł. i była wyższa o 7% (nominalnie 15 tys. zł) w stosunku do poprzedniego okresu. Podobnie istotny wzrost odnotowano w kwestii kredytów ze wskaźnikiem LtV powyżej 80%. Ich udział wzrósł o 4,66 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i wyniósł blisko 50% całego portfela. Ponownie wzrósł również udziału Warszawy w strukturze wszystkich nowo udzielonych kredytów w Polsce, który w badanym kwartale wyniósł 42,83%.

„Ujemne realne stopy procentowe obniżają skłonność Polaków do lokowania nadwyżek finansowych w bankach i wspierają inwestycje w nieruchomości na wynajem, zwłaszcza przy bardzo atrakcyjnym, niskim koszcie kredytu hipotecznego i obserwowanym od kilku lat systematycznym choć umiarkowanym wzroście cen transakcyjnych za metr kwadratowy mieszkania w największych aglomeracjach. Istnieje również spora grupa nabywców, która zmienia swoje „pierwsze mieszkanie” nabyte w okresie boomu w latach 2005 - 2008 na większe w celu poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych. Nierzadko dotychczasowe mieszania nie są sprzedawane na rynku wtórnym, ale przeznaczane na wynajem” – komentuje  dr Jacek Furga

Bieżąca edycja Raportu AMRON-SARFiN już po raz drugi zawiera analizę zmian czynszu na rynku mieszkań pod wynajem.

„Na przestrzeni ostatniego roku czynsze najmu wzrosły w niemal wszystkich dużych miastach - największą dynamiką charakteryzowały się Wrocław (wzrost o 8,2%), Gdańsk (wzrost o 6,4%) i Łódź (wzrost o 4,3%), zaś minimalny spadek odnotowaliśmy jedynie w Poznaniu (-0,2%) – komentuje Artur Bartnicki, Prezes Zarządu firmy Mzuri, która dostarcza dane o czynszach najmu.

Najnowsze dane opublikowane przez GUS potwierdzają bardzo dobrą kondycję sektora budownictwa mieszkaniowego. Systematycznie zwiększa się liczba wydawanych pozwoleń na budowę i liczba rozpoczynanych inwestycji. W II kwartale br. wydano pozwolenia na budowę 70 453 mieszkań i rozpoczęto budowę kolejnych 61 830 lokali, czyli odpowiednio o 16,97% i 39,87% więcej niż w poprzednim kwartale. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku spadła o 7,14% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 37 689.

Dokładna analiza zmian przeciętnych cen transakcyjnych metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w poszczególnych lokalizacjach w ostatnich kilku kwartałach wykazuje ich dużą fluktuację. Jednak porównanie wartości za ostatnie 3 lata wyraźnie potwierdza systematyczny, choć  umiarkowany wzrost cen: w Warszawie i Gdańsku na poziomie powyżej 6%, we Wrocławiu o 5%, w Krakowie – o niecałe 3%. Tylko aglomeracja katowicka wykazuje spadek przeciętnej ceny transakcyjnej w tym okresie na poziomie 5%.

Jacek Gieorgica