Kalendarz wydarzeń

XX Walne Zgromadzenie ZBP

Stabilizacja i rozwój gospodarki polskiej, była tematem XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które rozpoczęło obrady w dniu się 21 kwietnia 2009 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

Obrady zainaugurowało wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich p. Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów p. Waldemara Pawlaka. Pierwszego dnia obrad odbyła się również dyskusja z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, Rządu i Sejmu RP.

Podczas pierwszego dnia dokonano wyboru nowego Zarządu ZBP VII kadencji oraz Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu ZBP weszli:

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP

Członkowie:

 • Brunon Bartkiewicz - ING Bank Śląski SA
 • Jan Krzysztof Bielecki - Bank Pekao SA
 • Janusz Dedo - HSBC Bank Polska SA
 • Mariusz Grendowicz - BRE Bank SA
 • Piotr Juda - Toyota Bank Polska SA
 • Stanisław Murawski - Poznański Bank Spółdzielczy
 • Mirosław Potulski - Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Jerzy Pruski - PKO BP SA
 • Sławomir S. Sikora - Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Paweł Ziółkowski - ABN Amro Bank (Polska) SA

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Piotr Kamiński - Bank Pocztowy SA
 • Teresa Kudlicka - Bank Spółdzielczy Płońsk
 • Józef Wancer Bank BPH SA

Drugiego dnia obrad zaprezentowane zostały wyniki badań opinii publicznej „Wizerunek sektora bankowego 2009”. Wyniki badań przedstawił Prezes Instytutu Pentor p. Eugeniusz Śmiłowski natomiast dr Przemysław Barbrich omówił strategię komunikacji ZBP.

W drugiej części poświęconej nadzorowi nad bankami swoje wystąpienie zaprezentował Pan Krzysztof Broda z Komisji Nadzoru Finansowego. Jak co roku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich wręczone zostały Odznaki Honorowe ZBP.

Fotogaleria

Materiały do pobrania

wydrukuj stronę