Kalendarz wydarzeń

XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP

Nowe władze ZBP

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. W trakcie obrad bankowcy, zgodnie z nowym statutem, wybrali 16-osobową Radę Związku oraz nowy Zarząd. Zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby. Przede wszystkim przystosowano funkcjonowanie Związku do wymogów dzisiejszych czasów. To rezultat debaty w naszym środowisku, której celem było wzmocnienie możliwości codziennego działania Związku oraz koncentrowanie aktywności Prezesów banków zasiadających w organach ZBP na sprawach o strategicznym znaczeniu dla sektora - wyjaśnia Przewodniczący Rady Związku, Prezes BGŻ SA Jacek Bartkiewicz.

Jacek Bartkiewicz, Przewodniczący Rady ZBP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP powołało 16-osobową Radę Związku, która wyznaczać będzie kierunki działania ZBP między Walnymi Zgromadzeniami. Bieżącą pracą ZBP będzie kierować 3-osobowy Zarząd. W wyniku wyborów do Rady Związku wybrani zostali:

 • Jacek Bartkiewicz /BGŻ SA/
 • Zbigniew Jagiełło /PKO BP SA/
 • Krzysztof Kalicki /Deutsche Bank Polska SA/
 • Włodzimierz Kiciński /Nordea Bank Polska SA/
 • Małgorzata Kołakowska /ING Bank Śląski SA/
 • Alicja Kornasiewicz /Bank Pekao SA/
 • Sławomir S. Sikora /Bank Handlowy w Warszawie SA/
 • Ewa Fizyta /Societe Generale SA Oddział w Polsce/
 • Piotr Cyburt /BRE Bank Hipoteczny SA/
 • Janusz Dedo /HSBC Bank Polska SA/
 • Piotr S. Juda / Toyota Bank Polska SA/
 • Paweł Ziółkowski /RBS Polska SA/
 • Jan Wojtczak /Bank Spółdzielczy w Raszkowie/
 • Jerzy Błochowiak /Bank Spółdzielczy PA-CO BANK w Pabianicach/
 • Stanisław Murawski /Poznański Bank Spółdzielczy/
 • Mirosław Potulski /Bank Polskiej Spółdzielczości SA/

Walne Zgromadzenie powołało Zarząd ZBP w składzie:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP
 • Jerzy Stanisław Bańka – Wiceprezes ZBP
 • Mieczysław Groszek – Wiceprezes ZBP


Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP

Krzysztof Pietraszkiewicz - . Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002r. do lipca 2003 przewodniczący Rady Nadzorczej banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Dyrektor Biura i następnie Dyrektor Generalny ZBP.  Od 2003 r. Prezes Związku Banków Polskich.

 

Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP

Mieczysław Groszek - Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. Absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1990 r. związany z bankowością. Pracował m.in. w Banku Własności Pracowniczej SA (dziś Bank Nordea Polska SA), gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa i Członka Zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope w Brukseli. Autor wielu publikacji naukowych, zna trzy języki obce. Jest żonaty, ma dwie córki.

 

Jerzy Stanisław Bańka, Wiceprezes ZBP

Jerzy Stanisław Bańka – radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; Dyrektor ds. Legislacyjno-Prawnych Związku Banków Polskich; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami : Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym , Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak : Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest wiceprezesem Sądu Polubownego przy ZBP i członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

 

Wybrany na funkcję Prezesa ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz wśród priorytetów działalności Związku w najbliższych latach wymienił :

 • dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, aby banki mogły jak najlepiej służyć rozwojowi polskiej gospodarki - klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego. 
 • zabieganie o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego.

Według K. Pietraszkiewicza niektóre wprowadzane lub zapowiadane restrykcyjne rozwiązania może i są konieczne w krajach nadmiernie ubankowionych, ale są groźne dla gospodarek i klientów w krajach takich jak Polska. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa ZBP, w najbliższych latach wyzwaniem będzie budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu. Istotne znaczenie mają również dobre rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i sensowne rozwiązania prawne, gwarantujące pewność obrotu. Banki wciąż pozostaną aktywne na polu absorpcji środków unijnych intensyfikując swoje działania. Nowym wyzwaniem będzie także walka z wykluczeniem finansowym, będącym skutkiem kryzysu finansowego.

Następne zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.

wydrukuj stronę