Kalendarz wydarzeń

XXIII Walne Zgromadzenie ZBP


W Klubie Bankowca 27 kwietnia 2011 odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Obrady otworzył Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz „Witam Państwa, uczestników - szczególnego walnego Zgromadzenia ZBP. Szczególnego bo odbywającego się w okresie obchodów XX-lecia ZBP oraz pierwszego posiedzenia, które obraduje w nowej formule działania organów Związku. Jednak moim zdaniem znacznie ważniejsze jest to, że polskie banki przez kryzys finansowy w Świecie przechodzą w dobrym stylu jak również to że, jest to, w pewnym stopniu , zasługą działalności naszego samorządu bankowego. Ważne, że nie tylko nie sprawiliśmy kłopotów naszym podatnikom ale także w miarę możliwości i potrzeb finansowaliśmy gospodarkę. Celem dzisiejszego Walnego Zgromadzenia jest podsumowanie działalności ZBP w minionym roku ale też wytyczenie zadań na kilka najbliższych lat" – podkreślił Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Walne Zgromadzenie przyjęło również sprawozdanie Rady Związku z działalności w 2010 roku oraz udzieliło absolutorium członkom Rady.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostały również podjęte uchwały w sprawie Programu działalności Związku na lata 2011-2014 oraz dokonano wyboru przedstawicieli Komisji Etyki Bankowej.

Obrady Walnego Zgromadzenia zakończyły wystąpienie Jerzego Pruskiego Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezentacja przewodniczącego Komisji Etyki Bankowej Władysława Gołębiewskiego oraz prezentacja wyników badania TNS Pentor na temat wizerunku sektora bankowego.

Fotogaleria

Materiały do pobrania

wydrukuj stronę