Kalendarz wydarzeń

XXIX Walne Zgromadzenie ZBP

W dniu 21 kwietnia 2016 r. obradowało XXIX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Dzień wczesniej obrady XXIX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich zainaugurowała debata na temat wpływu regulacji na tempo wzrostu bazy kapitałowej sektora bankowego i  zdolności banków do finansowania programów rozwojowych Polski.

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa

W debacie udział wzięli Piotr Nowak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Bartkiewicz - Członek Zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, Zdzisław Sokal – Prezes BFG, Krzysztof Kalicki - Członek Rady Związku, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA, Ryszard Lorek - Członek Prezydium Rady Związku, Prezes Zarządu SGB SA oraz Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Bank Handlowy SA w Warszawie. Dyskusję moderował Piotr S. Juda – Przewodniczący Rady Związku, Prezes Zarządu Toyota Bank Polska SA, a debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska bankowego.

Po zakończeniu debaty, w nawiązaniu do 25-lecia powstania samorządu bankowego, odbyła się uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich zasłużonym przedstawicielom środowiska bankowego. Kliknij, aby przejść do relacji z uroczystości.

21 kwietnia przed rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły Komisja uchwał i wniosków oraz Komisja budżetowa.

Po oficjalnym otwarciu, Walne Zgromadzenie powierzyło przewodniczenie obradom Panu Piotrowi S. Judzie - Prezesowi Zarządu Toyota Banku Polska SA, Przewodniczącemu Rady Związku. Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, uczestnicy przyjęli porządek obrad zgromadzenia.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpoczęło wystąpienie prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały sprawozdania: Zarządu z działalności Związku w roku 2015, Sprawozdanie Rady Związku  oraz Sprawozdanie budżetowe. Po zapoznaniu się z materiałami uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały przyjmujące prezentowane dokumenty.

W ostatnim punkcie obrad Walnego Zgromadzenie przedstawione zostało badanie dot. wizerunku sektora bankowego zrealizowane przez TNS Polska.

Fotogaleria

Materiały do pobrania