Kalendarz wydarzeń

XXXI Walne Zgromadzenie ZBP

W Klubie Bankowca, 19 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Foto: Karol Zapała/ZBP

Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań Związku w latach 2018 – 2020, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów statutowych ZBP, dokonano aktualizacji regulaminów samorządu jak również podjęto uchwały dotyczące cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostało badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2018 r. ukazujące obraz krajowej bankowości oczami konsumentów. Ostatnia część obrad poświęcona została dyskusji panelowej nt. sytuacji w sektorze bankowym oraz perspektyw rozwoju krajowej bankowości.

Związek Banków Polskich zrzesza 105 banków komercyjnych, spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 13 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego

Materiały do pobrania

  • Uchwała Nr 6/2018 XXXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie uzupełnienia głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2018 – 2020 wraz z załącznikiem pobierz plik zip (3.359 MB)