Kalendarz wydarzeń

Gala X Kongresu Finansowania Nieruchomości

2013-11-29

Jubileusz dziesięciolecia Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych był okazją do wyrażenia podziękowania i uznania za wieloletnie zaangażowanie i wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości. Dlatego też podczas Gali zamykającej pierwszy dzień obrad X Kongresu Finansowania Nieruchomości wręczone zostały jubileuszowe nagrody, przyznane wybitnym przedstawicielom sektora finansowego i świata nauki wspierającym prace Komitetu. Projekty i idee rozwijane w ramach Komitetu i omawiane na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg konkretnych rozwiązań, w czym nagrodzeni mieli swój znaczący udział.

Obejrzyj galerię zdjęć z Gali na dole informacji.

Laureatami Jubileuszowej Nagrody zostali:

Jacek Bielecki - wieloletni Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich,
wspierający prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP związane z finansowaniem projektów deweloperskich i rozwojem polskiego rynku mieszkaniowego, stały bywalec Kongresu

dr Piotr Cyburt - Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego S.A. (b. BRE Bank Hipoteczny S.A.), inicjator, ekspert i niezawodny uczestnik Kongresów Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, filar polskiego rynku listów zastawnych w Polsce

Justyna Galbarczyk - ekspert w dziedzinie rynku nieruchomości oraz zagadnień dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych i bankowości hipotecznej, od ponad 20 lat związana z sektorem bankowym i finansowym, wieloletni członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich

Tomasz Gryn - doświadczony ekspert w branży bankowej, głównie w obszarze finansowania nieruchomości, wieloletni członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich oraz Rady Programowej szkolenia „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”

Tadeusz Hołyński - zawodowo związany z Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA, obecnie wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa SA na Ukrainie, twórca wielu innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych z zakresu bancassurance, w tym produktów zabezpieczających ryzyko banku, wieloletni współpracownik Komitetu i merytoryczny partner projektów mających  na celu rozwój produktów ubezpieczeniowych wspierających finansowanie hipoteczne

Sven-Torsten Kain - specjalista w zakresie rynku nieruchomości, jeden z ojców-założycieli i architektów polskiej bankowości hipotecznej, był Członkiem Zarządu i współautorem dynamicznego rozwoju BRE Banku Hipotecznego nieprzerwanie od początku działania Spółki, wieloletni Członek Prezydium i Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości

Kazimierz Kirejczyk - współzałożyciel i prezes REAS, postać – instytucja, jeden z czołowych polskich ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90., wieloletni współpracownik Komitetu oraz niezawodny uczestnik sesji deweloperskich Kongresu

Marek Kowalski - obecnie Dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości w BNP Paribas Bank Polska S.A., karierę zawodową rozpoczynał w Związku Banków Polskich, był pierwszym Sekretarzem Komitetu i pierwszym koordynatorem projektu SARFiN

dr Zbigniew Krysiak - adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej, wykładowca na uczelniach polskich i amerykańskich, autor wielu publikacji naukowych, wieloletni przewodniczący Komitetu, jeden z inicjatorów i twórców Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

dr hab. Jacek Łaszek - Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesor nadzwyczajny SGH, ekonomista specjalizujący się w tematyce rynku nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej z szerokim doświadczeniem wewnętrznym i międzynarodowym, jeden z filarów Kongresu, wieloletni członek Prezydium Komitetu, patron tworzonych przez ZBP baz danych AMRON i SARFiN

Jan Robert Nowak - Dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości w m Banku Hipotecznym SA, wieloletni członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania  Nieruchomości przy ZBP, członek Rady Programowej i współautor szkolenia „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”, współautor standardu wyceny na potrzeby zabezpieczenia, współtwórca Systemu AMRON

Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz - ekonomista, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, członek Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Robert Pikuła - Dyrektor Obszaru Kredytów Zwiększonego Ryzyka w Banku Zachodnim WBK S.A.
z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży bankowej, był Członkiem Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w latach 2006-2012

dr hab. Ewa Siemińska - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, członek kilku zespołów badawczych realizujących projekty naukowe dotyczące procesów inwestycyjnych oraz rynku nieruchomości

Tadeusz Swat - Dyrektor Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Banku PKO BP SA, z którym związany jest zawodowo od 20 lat, zajmując się szeroko rozumianym finansowaniem budownictwa mieszkaniowego, wieloletni Członek Prezydium i Wiceprzewodniczący Komitetu

Agnieszka Wachnicka - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, zaangażowana w szereg inicjatyw legislacyjnych w zakresie usług bankowych, reprezentuje Polskę w negocjacjach dotyczących prawa unijnego z zakresu bankowości i usług finansowych, współpracuje z Komitetem w tworzeniu nowych regulacji istotnych dla polskiej bankowości hipotecznej

Marek Wielgo - dziennikarz „Gazety Wyborczej” od roku 1992, od 20 lat w jej dziale gospodarczym, gdzie zajmuje się m.in. problematyką związaną z budownictwem i nieruchomościami. Pełni też funkcję redaktora naczelnego "Gazety Dom" (środowego dodatku "Gazety Wyborczej")

Fotogaleria