Kalendarz wydarzeń

Pierwsi Bankowcy na drodze do uzyskania nowego stopnia zawodowego

2013-11-07

W dniu 7 listopada 2013 roku odbył się pierwszy egzamin na stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów (POK). Organizatorem była Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o, Oddział w Warszawie. Do egzaminu przeprowadzonego przed Komisją Egzaminacyjną Związku Banków Polskich, przystąpiło 17 pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego  z całego kraju. Wszyscy zdali egzamin – gratulujemy!

W 2013 roku Związek Banków Polskich wprowadził  nowy stopień zawodowy POK. Adresowany jest do bankowców bezpośrednio pracujących z klientami i pośredników finansowych, oferujących klientom produkty i usługi bankowe. Został on opracowany przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, którego członkami jest 27 banków i 15 szkół bankowych. Wykorzystanie przez banki stopnia zawodowego POK może być wyznacznikiem jakości bezpośredniej obsługi klientów. Opis stopnia zawodowego POK został opracowany według modelu kompetencyjnego (wiedza, umiejętności i postawy) i jest elementem podwyższania kwalifikacji kadr. Może on również przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do banków.

Od 2013 roku szkoły bankowe akredytowane przy ZBP  gotowe są do prowadzenia szkoleń i egzaminów, także eksternistycznych. Aby uzyskać stopień zawodowy POK potwierdzony Certyfikatem ZBP,  należy  zdać egzamin POK i posiadać min. 6-miesięczny staż pracy oraz umiejętności i postawy potwierdzone przez pracodawcę.

Informacje o stopniu zawodowym POK oraz planowanych egzaminach organizowanych w ramach Systemu Standardów dostępne są na stronie  www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne w zakładce Egzaminy.

Więcej informacji:

Wojciech Golicz

Sekretarz Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych

Związek Banków Polskich

wojciech.golicz@zbp.pl