Kalendarz wydarzeń

Konferencja: 250 mln zł dla nowopowstających firm

2014-04-29

29 kwietnia w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone tematyce finansowanie mikroprzedsiębiorstw zorganizowane przez działający przy Związku Banków Polskich Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Właśnie dziś na polski rynek trafi 250 mln zł preferencyjnego finansowania skierowanego do  nowopowstających firm. Wsparcie zapewni Unia Europejska w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), zaś dystrybucję uruchomi ALIOR BANK S.A. - najnowszy Narodowy Pośrednik Finansowy Programu CIP w Polsce. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyty na rozwój nowo otwartej działalności, zabezpieczone bezpłatną gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

- Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki i naszego rynku finansowego powiększa się oferta finansowa dla polskich przedsiębiorców. Kolejne źródła finansowania są tym bardziej cenne, że skierowane do początkujących oraz do mikroprzedsiębiorców – czyli podmiotów napotykających największe trudności w dostępie do kredytu. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy wyczerpały się bezzwrotne środki programów krajowych – powiedziała Ilona Antoniszyn- Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy w CIP polegają m.in. na udostępnieniu szerszego finansowania, braku opłat za zabezpieczenie, wydłużeniu terminów finansowania, obniżeniu wymogów w zakresie zabezpieczeń, wkładu własnego bądź dokumentacji.  W ocenie regulatorów unijnych, program CIP jest przykładem skutecznego instrumentu interwencji publicznej.

- Gwarancje CIP to jedne z najlepszych zabezpieczeń kredytowych na rynku. Są nie tylko bezpłatne, ale i zwolnione z pomocy publicznej – mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich.

Według danych większości instytucji (np. KE, NBP, PARP) badających dostęp przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego, do najważniejszych barier wzrostu małych przedsiębiorców należą brak historii kredytowej oraz wystarczających zabezpieczeń. 29 kwietnia polscy przedsiębiorcy otrzymają nowy zastrzyk finansowy. Nowym kanałem dystrybucyjnym Unii Europejskiej w Polsce będzie Alior Bank.

„Kredyt Biznes Start” skierowany jest do firm rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości, których okres działalności nie przekracza 24 miesięcy. Przedsiębiorcy, już od pierwszego dnia istnienia firmy, mogą liczyć na  otrzymanie finansowania w wysokości nawet do 100 tys. zł, z maksymalnym okresem kredytowania do 5 lat, a co istotne, bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Zabezpieczenie „Kredytu Biznes Start” stanowi gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, udzielana w ramach programu CIP. Pozyskane środki można wykorzystać zarówno na finansowanie bieżącej działalności, jak i  na konkretny firmowy cel, np. zakup maszyn, urządzeń lub pojazdów.

- Kredyt Biznes Start to produkt stworzony z myślą o rozwoju początkujących firm. Alior Bank  oferuje kredyt na start bez wymogu pierwszych wyników finansowych, jak również bez zabezpieczenia ze strony klienta - tłumaczył Maciej Surdyk, Dyrektor Produktów Klientów Biznesowych, Alior Bank. - Nowa oferta to przede wszystkim kompleksowe źródło finansowania dla uruchomienia nowej działalności biznesowej – dodał.

Kredytobiorcy mogą liczyć na wyspecjalizowaną obsługę przez dedykowanego bankiera oraz wsparcie ekspertów Alior Banku m.in. z zakresu usług prawnych czy szkoleń. Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne na stronie internetowej Alior Banku.

Konferencję zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji”, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Więcej informacji na www.kpk.info.pl