Kalendarz wydarzeń

Zainaugurowano działalność Business Finance Committee Europejskiej Federacji Bankowej

2014-04-07

1 kwietnia br. w Brukseli w siedzibie Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Finansowania Biznesu (BFC), nowego organu Europejskiej Federacji Bankowej- największej reprezentacji europejskiego środowiska bankowego. Przedstawicielem polskiego środowiska bankowego w EBF jest Związek Banków Polskich.

W BFC zasiadają przedstawiciele krajowych sektorów bankowych, łącznie trzydziestu przedstawicieli z całej Europy. Polskie środowisko bankowe reprezentuje dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, p. Arkadiusz Lewicki.

BFC zajmie się przygotowaniem wsparcia (analiz porównawczych, ekspertyz, propozycji stanowisk) dla władz EBF. Komitet będzie przede wszystkim międzynarodowym forum uzgodnieniowym i komunikacyjnym dla przedstawicielstw narodowych. BFC będzie utrzymywał stały kontakt z kluczowymi dla rozwoju warunków finansowania biznesu podmiotami na poziomie europejskim i międzynarodowym, tj. np. z wybranymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, federacjami biznesowymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi (np. BŚ, EBI, EFI). Zasadniczym celem działania BFC jest poprawa warunków finansowania przedsiębiorców (w tym MŚP), eksportu, infrastruktury oraz rozwój rynku finansowego- w tym instrumentów finansowania długoterminowego oraz rynku kapitałowego, także z aktywnym udziałem banków w programach publicznych, w tym realizowanych przez UE. Bardzo ważnym przedmiotem prac BFC będzie wpływ nowych regulacji na finansowanie gospodarki realnej.

***

Europejska Federacja Bankowa powstała w 1960r. i jest obecnie największym przedstawicielstwem sektora bankowego w Europie.  Do EBF należą organizacje narodowe z 32 państw oraz organizacje stowarzyszone z 13 państw spoza UE i EFTA, reprezentujących łącznie 4,5 tys. banków z całej Europy, zatrudniających 2,3 mln pracowników. EBF reprezentuje środowisko bankowe finansujące gospodarkę europejską 24 bln EUR i obsługujące ponad 400 mln obywateli. EBF reprezentuje europejskie środowisko bankowe jako oficjalny partner społeczno-gospodarczy dla regulatorów UE oraz w pracach międzynarodowych. Siedziba EBF mieści się w Brukseli. Więcej o EBF: www.ebf-fbe.eu

wydrukuj stronę