Kalendarz wydarzeń

Klub Polska 2025+ Trzy filary polityki społecznej - zdrowie, mieszkania, emerytury w 2025 roku

2014-07-09

W środę 9 lipca r. odbyło się spotkanie w Klubie Polska 2025+ na temat: „Trzy filary polityki społecznej 2025: zdrowie, mieszkania i emerytury”. Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia naszych prelegentów prof. Stanisławy Golinowskiej z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Witolda Wernera z Instytutu Rozwoju Miast oraz prof. Macieja Żukowskiego, Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W niedawnej publikacji w opiniotwórczym magazynie The Economist możemy przeczytać o gospodarczym cudzie nad Wisłą, nowej złotej erze i drugiej epoce Jagiellonów w Polsce, która jak żaden inny kraj z byłego bloku socjalistycznego potrafiła w ciągu 25 lat zmienić się z ekonomicznego bankruta z przestarzałą infrastrukturą, przemysłem i rolnictwem w nowoczesną gospodarkę o solidnych podstawach. Integracja w ramach Unii i skierowanie się w stronę europejskich sąsiadów w sferze handlu zagranicznego, zręczna polityka pieniężna i fiskalna oraz osiągnięcia na scenie międzynarodowej zaliczane są do katalizatorów tego sukcesu, jednak pochwały pod naszym adresem to nie jedyny element tej publikacji. Autor zauważa, że polska transformacja nie jest jeszcze zakończona, przestrzega przed spoczęciem na laurach i wpadnięciem w pułapką kraju o średnim dochodzie. Zidentyfikowane zagrożenia to przede wszystkim możliwość przeinwestowania w sferze infrastruktury i zaniedbanie w zakresie wysiłków na rzecz zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez inwestycje w zakresie kształcenia i nowych technologii. Polacy zdaniem autora za mało oszczędzają i inwestują by stać się globalna gospodarką innowacyjną. Między 2004 i 2011 r.  średnia stopa oszczędności wyniosła 17 proc. PKB, a średnia stopa inwestycji 21 proc. PKB - w obu przypadkach poniżej średniej unijnej. Kolejnym zagrożeniem jest demografia – jeden z najniższych wskaźników dzietności w Unii Europejskiej i duża skala emigracji.

Demografia jest natomiast nieubłagana. Według najnowszego raportu BCG „Globalny kryzys na rynku pracy” wynika, że Polska znajduje się w gronie państw, które będą musiały stawić czoła niedoborom pracowników. W 2020 r. będzie nam brakować ok. 1 proc. osób w wieku produkcyjnym, aby utrzymać tempo wzrostu gospodarczego. W 2030 r. prognozowany deficyt sięgnie już 24 procent. To oznacza, że za 15 lat firmy będą miały problem z obsadzeniem co 4 stanowiska. Tymczasem wzrasta przeciętna długość trwania życia. Społeczeństwo się starzeje, a największy udział w wydatkach zdrowotnych przypada właśnie na wiek senioralny. Znaczące zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym to także drastyczne zmniejszenie wpływów do systemu zabezpieczenia społecznego, z którego państwo finansuje wydatki na cele emerytalne i zdrowotne. Zwiększenie obciążeń dla pracujących? Coraz częściej słychać opinie, że system tego nie wytrzyma. Dodatkowo, wypisywanie się niego poprzez emigrację tylko pogarsza sytuację.

Z drugiej strony są istnieją natomiast oczekiwania – godnego życia na emeryturze, sprawnej służby zdrowia, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Te elementy w dużym stopniu warunkują chęć życia w danym kraju. Zderzenie tych oczekiwań z dość pesymistycznym scenariuszem, który będzie się realizował, jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania sprzyjające dalszej transformacji zapowiada katastrofę.  Czy rozwiązaniem problemu może być stworzenie systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, którego w Polsce dzisiaj nie ma? Na to i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w czasie spotkania 9 lipca w Klubie Polska 2025+.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu spotkania

Sylwetki prelegentów

prof. dr hab. Stanisława Golinowska
Collegium Medicum UJ więcej ▶

Stanisława Golinowska jest profesorem nauk ekonomicznych, autorką licznych prac z obszaru polityki społecznej, rynku pracy oraz ekonomiki zdrowia. Od prawie 20 lat prowadzi systematyczne badania i analizy ubóstwa i wykluczenia społecznego, publikowane jako „Polska bieda”. Uczestniczy też w wielu badaniach międzynarodowych w ramach kolejnych programów ramowych Unii Europejskiej. Związana jest z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie prowadzi pracę dydaktyczną. Jako członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy kolejnych rządach RP opiniowała dokumenty strategii rozwoju kraju i projekty podejmowanych reform społecznych w okresie transformacji. Jako ekspert ds. społecznych regionu Europy Środkowej i Wschodniej współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych (UNDP oraz Komitet ds. Polityki Rozwoju).

prof. dr hab. Witold A. Werner
Instytut Rozwoju Miast więcej ▶

Profesor dr hab. Witold A. Werner jest inżynierem, długoletnim wykładowcą na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednio po studiach pracował w Zakładzie Mieszkalnictwa, a po rozwiązaniu Zakładu projektował obiekty przemysłowe. Po uzyskaniu doktoratu przeszedł do pracy naukowej w Instytucie, który obecnie nosi nazwę: Instytut Rozwoju Miast, oraz do pracy dydaktycznej  na Wydziałach Architektury w PW i WSEiZ, zajmując się problematyką mieszkaniową i ekonomiką projektowania. Jest autorem ponad 300 publikacji, rzeczoznawcą w specjalności architektonicznej, promotorem i recenzentem wielu prac promocyjnych i naukowych.

prof. dr hab. Maciej Żukowski
UE w Poznaniu więcej ▶

Maciej Żukowski jest profesorem ekonomii, od roku 2008 prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor książek i artykułów na temat ekonomicznej teorii polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza emerytalnego, w Polsce i w innych państwach europejskich, polityki społecznej i sytuacji społecznej w Unii Europejskiej, rynku pracy i migracji zagranicznych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, European Institute of Social Security, redakcji czasopisma „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje”. Redakcji czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. Brał udział w przygotowaniach  do udziału Polski w otwartej metodzie koordynacji systemów emerytalnych, przygotowywał ekspertyzy i opinie dla Rady Ministrów, był członkiem Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2004-2005

Fotogaleria

Tezy i artykuły Prelegentów

Materiały do pobrania