Kalendarz wydarzeń

Kolejna setka Bankowców z Certyfikatami ZBP

2014-07-01

30 czerwca 2014 roku odbyła się w Klubie Bankowca w Warszawie 49 uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy sektora bankowego z całego kraju, którym ZBP – po spełnieniu wcześniejszych wymogów – nadał 119 stopni zawodowych, w tym po raz pierwszy 17 Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych (CKF) i 102 Dyplomowanego Pracownika Bankowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zarządów banków i szkół bankowych-uczestników Systemu Standardów.  

Zgromadzonych gości przywitał Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP, a wystąpienia wygłosili Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP oraz Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP. Prezes ZBP zwrócił uwagę, iż odpowiedzialne i wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego. Przewodniczący Komitetu Standardów przy ZBP podkreślił, iż uzyskanie stopni zawodowych, to doskonały sposób potwierdzenia swoich kompetencji zawodowych w bankowości i szansa na dalszy rozwój zawodowy w sektorze finansowym.

Obecny na uroczystości Andrzej Wolski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. zoo poinformował, iż w związku z otrzymaniem Certyfikatu ZBP nagrodzeni przez ZBP bankowcy otrzymują bezpłatną prenumeratę do elektronicznych wersji pism Wydawnictwa CPBiI w ramach programu edukacyjnego „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza on-line”. Ponadto wszyscy certyfikowani przez ZBP pracownicy sektora finansowego otrzymują tytuł Honorowych Recenzentów pism: „Miesięcznik Finansowy BANK”, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, „Kurier Finansowy”, „Finansowanie Nieruchomości” oraz „Europejski Doradca Samorządowy”. Dzięki temu po zapoznaniu się z treścią ww. pism będą mogli co pewien czas wyrażać swoją  opinię  poprzez wypełnienie krótkiej ankiety, załączonej do przydzielonego im konta.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy pozostałych pracowników sektora bankowego do ubiegania się o uzyskanie kolejnych stopni zawodowych.

System Standardów Kwalifikacyjnych to system stopni zawodowych w systemie bankowym, powstały z inicjatywny Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego. Instytucje finansowe mogą wykorzystać System Standardów m.in. jako przydatne narzędzie do zarządzania kadrami czy w polityce rekrutacyjnej (np. egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego brany przez Banki pod uwagę jako dodatkowy wymóg w procesach rekrutacyjnych). Natomiast pracownicy banków uzyskują możliwość podwyższenia własnych kwalifikacji i dalszy rozwój zawodowy.   

Aby uzyskać Certyfikat ZBP, to wymagany jest zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów prowadzą instytucje szkoleniowe, akredytowane przy ZBP (także szkoły bankowe, uczelnie wyższe). Można także przystąpić do egzaminu eksternistycznie na terenie całego kraju. Pracownik ubiegający się o uzyskanie Certyfikatu musi wykazać się także odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym. Więcej informacji nt. możliwości  przystąpienia do egzaminów i uzyskania stopni zawodowych pod adresem e-mail standardy@zbp.pl Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem http://www.zbp.pl/certyfikatyZBP/

Foto: Marzena Stokłosa/ZBP

Fotogaleria

Materiały do pobrania