Kalendarz wydarzeń

Konferencja prasowa - Raport InfoDOK i Raport "Polityka kredytowa w Polsce i UE"

2014-07-22

22 lipca 2014 r. odbyła się comiesięczna konferencja prasowa Związku Banków Polskich. Główne tematy zaprezentowane podczas spotkania z dziennikarzami to druga w tym roku edycja raportu InfoDOK, raport "Polityka kredytowa w Polsce i UE" oraz wyniki lipcowego pomiaru koniunktury bankowej. Omówione zostały również aktualne zagadnienia dotyczące dzialalności sektora bankowego, m.in. podsumowanie zmian w kontekście Rekomendacji U, a także informacje na temat aktualnego stanu prac legislacyjnych w zakresie Ustawy o upadłości konsumenckiej i kwestii Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Andrzej Olękiewicz z TNS Polska i Grzegorz Kondek, koordynator społecznej kampanii informacyjnej systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Raport InfoDOK: Jak pół miliarda złotych nie trafiło do złodziei?

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić 7,9 tys. kredytów na łączną kwotę niemal 488 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny – tylko w II kwartale 2014 r. do banków trafiło 32,8 tys. nowych dokumentów, zgłoszonych jako kradzione lub zagubione. Związek Banków Polskich opublikował 18. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

W międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajduje się już 1,35 miliona dokumentów. Dzięki temu blokowane są np. próby wyłudzeń kredytów bankowych. W II kwartale 2014 r. zablokowano 2 182 próby na łączną kwotę 108,5 mln zł.

„Mamy dobre i złe wiadomości płynące z danych z ostatnich lat. Dobra jest taka, że Polacy coraz częściej zastrzegają w bankach fakt utraty dokumentów: kiedyś do bazy zgłaszano około 40 tys. takich przypadków rocznie. Dzisiaj trzykrotnie więcej (120 tys. w 2013 roku). Świadomość dbania o swoje bezpieczeństwo w społeczeństwie rośnie. Niestety od dwóch lat rośnie także liczba prób wyłudzeń. Tym bardziej musimy dbać o swoje dane i zabezpieczać się w sytuacji, gdy wiemy, że ktoś mógł wejść w ich posiadanie.” – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

„Wymiana informacji między bankami, we współpracy z Policją i innymi instytucjami i organizacjami zaowocowała powstaniem jednego z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania nieuczciwym praktykom związanym z wyłudzeniami. Jesteśmy dumni, że wspólnym wysiłkiem skutecznie ograniczamy ryzyko z tym związane. Liczba tego typu przestępstw spadła z 34 tys. w 2003 r. do 12 tys. w 2013 r.” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

Dzięki coraz powszechniejszej praktyce szybkiego zastrzegania utraconych dokumentów w bankach, wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest zdecydowanie trudniejsze. Pamiętajmy, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest nadal wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. Dlatego stale rozbudowujemy bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i zachęcamy kolejne firmy i instytucje spoza sektora bankowego do korzystania z tych rozwiązań.” – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za II kwartał 2014 roku znajduje się na stronie internetowej:www.DokumentyZastrzezone.pl.

Raport "Polityka kredytowa w Polsce i UE"

ZBP po raz pierwszy opublikował Raport "Polityka Kredytowa w Polsce i UE". Opracowanie powstało w oparciu o dane zgromadzone przez Urzad Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący sie do poziomu ubankowienia mieszkanców Polski i ich dostepnosci do kredytów na tle „Starego Kontynentu”. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie tematyką i coraz częstsze sytuowanie sektora bankowego w Polsce w kontekście europejskim, opracowanie będzie ukazywało się cyklicznie w każdym roku.

Pierwsza edycja pokazuje zmiany, jakie zaszły w poziomie ubankowienia i rozwoju akcji kredytowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Sektor bankowy w Polsce w ciągu ostatniej dekady odnotował ponadprzeciętne tempo rozwoju. Poziom ubankowienia w Polsce wzrósł o jedną trzecią i obecnie wynosi 81%, co pozwoliło na dorównanie unijnej średniej. "W niektórych segmentach rynku udało nam się utrzymać stosunkowo wysoką dynamikę wzrostu na tle innych krajów nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. W innych obszarach - takich jak wykorzystanie nowoczesnych technologii płatniczych czy bezpieczeństwa systemowego – jesteśmy wśród europejskich liderów. Pozytywne wyniki na rynku kredytowym w Polsce w ostatnich latach świadczą nie tylko o sile polskiej gospodarki, ale także o stabilności sektora bankowego, który w ostatnich latach dążył do utrzymania zrównoważonego i bezpiecznego poziomu kredytowania gospodarki – i niekiedy za taką postawę byliśmy krytykowani. Wydaje się, że w porę powstrzymana została zbyt szybka ekspansja w obszarze kredytu konsumenckiego i w obszarze kredytowania mieszkalnictwa. Dzięki systemowi wymiany informacji jaki zbudowaliśmy w Polsce i zastosowaniu solidnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym mamy dobrą jakość portfela kredytowego. Stosunkowo wysoki poziom rozwoju udało nam się osiągnąć pomimo braku systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania, niedoboru krajowych oszczędności, pomimo braku stabilnego systemu poręczeniowe-gwarancyjnego i pomimo braku spójnego systemu finansowania nieruchomości – rozwiązań, które w innych krajach europejskich funkcjonują z powodzeniem od wielu lat" - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz
Działalność kredytowa rozwijana była na poziomie, który pozwolił przyczynić się do utrzymania stosunkowo wysokiego tempa rozwoju naszej gospodarki. Warto także zaznaczyć, że banki brały czynny udział w finansowaniu projektów unijnych, których łączna wartość wyniosła 138 mld zł. Istotne było zaangażowanie w projekty takie jak kredyty technologiczne i kredyty sprzyjające obniżaniu zużycia energii w budownictwie. Niestety, w dalszym ciągu brak nam dobrych rozwiązań w obszarze restrukturyzacji zadłużenia i upadłości konsumenckiej, przez co nie mogliśmy jeszcze lepiej służyć gospodarce. "Bilans rozwoju sektora bankowego, szczególnie w zakresie kredytowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ciągu ostatnich lat możemy określić jako umiarkowanie korzystny. Niemniej jednak, przy ewidentnych sukcesach trzeba solidnie wyciągnąć wnioski z doświadczeń ostatnich lat dla dalszego rozwoju polskiego sektora bankowego" - podsumował Prezes ZBP

Monitor Bankowy: Wakacyjna stabilizacja

W lipcu indeks Pengab wyniósł 26,5 pkt. tym samym uzyskując wartość analogiczną jak przed miesiącem. W środowisku bankowym w lipcu ukonstytuowała się korzystna ocena sytuacji na rynku bankowym. W najbliższych trzech miesiącach nie przewiduje się spadku aktywności klientów na rynku bankowym.

Wskaźnik wyprzedzający podobnie jak przed miesiącem utrzymał się na poziomie 29,8 pkt. Podobnie jak przed miesiącem poprawę odnotowano na rynku kredytów, nie przewiduje się jednak większej dynamiki wzrostu wartości kredytów w stosunku do obserwowanej w minionym kwartale. Niezmiennie środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

 

Materiały z konferencji prasowej

Materiały do pobrania