Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Prezydium Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

2014-07-23

W dniu 22 lipca 2014 r, w siedzibie Związku Banków Polskich, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Tematem posiedzenia było omówienie możliwości realizacji działań na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej i oczekiwań jakie przedstawiciele instytucji rządowych kierują w stronę bankowości spółdzielczej. Zasadnicza dyskusja dotyczyła kwestii regulacyjnych dotyczących wdrożenia (CRD i CRR), kwestii polityki dywidendowej oraz udziałów członkowskich. Ponadto szczegółową  uwagę skoncentrowano na zagadnieniach dotyczących nowego modelu biznesowego banków oraz konieczności zacieśnienia współpracy sektora bankowości spółdzielczej z Marszałkami Województw w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020.

Posiedzenie Prezydium Rady stanowiło kontynuację działań obejmujących prowadzenie rozmów z Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, w celu zaprezentowania na Forum Liderów Banków Spółdzielczych najważniejszych postulatów, potrzeb i oczekiwań dotyczących sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Jednocześnie omówiono plan dalszych działań Rady Konsultacyjnej.