Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Sekcji banków dużych ZBP

2014-07-07

Pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego, Prezesa Banku Zachodniego WBK SA obradowała Sekcja banków dużych ZBP.

Zebrani zostali zapoznani z bieżącymi tematami prowadzonymi przez Zarząd ZBP w obszarach prawno-legislacyjnym, międzynarodowym i regulacyjnym. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące nowelizacji Prawa bankowego oraz poselskiej nowelizacji projektu zmian prawa upadłościowego i naprawczego.

Dyskutowano o projekcie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w obszarze bancassurance, a także o ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto członkowie Sekcji zostali zapoznani z rolą, jaką ZBP pełni w finansowaniu infrastruktury bankowej.