Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających

2014-07-08

W dniu 8 lipca br. pod przewodnictwem Pani Teresy Kudlickiej, Prezesa Banku Spółdzielczego w  Płońsku i Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich obradowała sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

Zebrani w Klubie Bankowca  w Warszawie zapoznali się z aktualnym stanem prac nad wdrożeniem systemu ochrony instytucjonalnej, stanem prac na temat prawa bankowego, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszających, prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego  Rekomendacji U, zagadnień związanych z BTE, modelem biznesowym banków spółdzielczych oraz informacją z prac poszczególnych banków zrzeszających nad wdrożeniem dyrektywy CRR i CRD i umowy zrzeszenia. Dodatkowo Uczestnicy spotkania zapoznali się z pracami Rady Konsultacyjnej Sektora bankowości Spółdzielczej oraz wysłuchali dyskusji na temat konieczności zmian modeli biznesowych w bankach spółdzielczych. W trakcie obrad Zarząd ZBP zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi prac Zarządu i Biura ZBP w kwestiach bieżących, prawno-legislacyjnych oraz międzynarodowych.

Omówiono również wnioski  wypływające z  XXVI Walnego Zgromadzenia ZBP. W posiedzeniu wzięli udział prezesi banków spółdzielczych i przedstawiciele banków zrzeszających, członkowie Związku Banków Polskich.