Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Sekcji banków średniej wielkości i oddizałów instytucji kredytowych

2014-07-02

W dniu 2 lipca obradowała Sekcja banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych.

Omówiono kwestie bieżące, zagadnienia prawno-legislacyjne oraz sprawy międzynarodowe. Uwagę poświęcono poselskiemu projektowi nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz prawo restrukturyzacyjne. Dyskutowano o rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Podczas posiedzenia sekcji zebrani zostali zapoznani z rolą, jaką Związek Banków Polskich spełnia w firmach infrastruktury bankowej.