Kalendarz wydarzeń

Seminarium na temat energetyki

2014-07-10

W dniu 10 lipca 2014 w Klubie bankowca odbyło się seminarium „ Od efektywności energetycznej po Odnawialne Źródła Energii. Instrumenty zwrotne  w praktyce”

Seminarium poświęcone był zaprezentowaniu doświadczeń sektora bankowego w finansowaniu projektów związanych z energetyką, OZE, mikroinstalacjami, gospodarką niskoemisyjną i  efektywnością energetyczną. Spotkanie było doskonałą okazją do przybliżenia programów i  rozwiązań wykorzystywanych przez sektor bankowy w finansowaniu projektów energetycznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich  w tym Pan Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego oraz Pani Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

Przedstawiciele banków BOŚ S.A. BNP Paribas Polska SA, SGB Bank SA, Raiffeisen Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A. Pekao S.A.  występujący w charakterze ekspertów szczegółowo omówili stosowane programy. W ramach dyskusji przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę na stosowanie pomocy publicznej oraz konieczność wykorzystania samorządów w projektach finansowych w  formule ESCO.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy spotkania kontynuowali wspólne rozmowy przy lunchu.