Kalendarz wydarzeń

Spotkanie z młodzieżą polonijną

2014-07-21

21 lipca w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich z młodzieżą polonijną z Mołdawii,  Białorusi i Ukrainy, w tym terenów objętych konfliktem zbrojnym oraz młodzieżą polską. 

W trakcie spotkania prezes Pietraszkiewicz przybliżył młodym ludziom historię polskiej bankowości, jej aktualny stan oraz kierunki rozwoju. 

Obecni na spotkaniu to podopieczni Fundacji  Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, którzy biorą udział w obozie językowo- integracyjnym dla młodzieży polonijnej i językowo uzdolnionej młodzieży polskiej.

Uczniom towarzyszyła Urszula Sajkowska, prezes Fundacji „Linguae Mundi” oraz wychowawcy  i lektorzy.

Podczas obozu uczniowie odbywają intensywny kurs języka polskiego, odwiedzają  miejsca ważne dla Polski, odbywają warsztaty i projekty edukacyjne, które pozwalają im zdobyć wiedzę  o Polsce współczesnej, jej historii, tradycji,  kulturze i sztuce.

Spotkania z wybitnymi specjalistami to doskonała okazja, by młodzież polonijna mogła lepiej zrozumieć panujące w Polsce realia, szczególnie w obszarach ekonomii, gospodarki, biznesu i polityki.