Kalendarz wydarzeń

XI Kongres Finansowania Nieruchomości

2014-11-27

Obradował XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – doroczne spotkanie bankowców, przedstawicieli firm deweloperskich i ubezpieczeniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców finansowych, rządu i regulatorów, rzeczoznawców majątkowych i jednostek samorządu terytorialnego

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa/ZBP

Kongres, przygotowany przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, tradycyjnie już odbył się w hotelu „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim.

Dwudniową uroczystość (27–28 listopada) otworzył dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu Finansowania Nieruchomości przy ZBP.

W sesji wprowadzającej głos zabrali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który mówił o aktywnej roli państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, oraz dr Andrzej Raczko, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, który skupił się na temacie kredytowanie mieszkalnictwa a stabilność sektora finansowego.

Moderowanie sesji pierwszej – Jakość portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie – rozwiązanie problemów kredytów nieregularnych – powierzono dr. Przemysławowi Barbrichowi, dyrektorowi Zespołu Public Relations ZBP.

W jej trakcie skupiono się na następujących zagadnieniach:

 • Jakość portfela kredytowego w ocenie BIK.
 • Doświadczenia innych krajów w rozwiązywaniu problemów kredytów nieregularnych.
 • Prezentacja projektu platformy wymiany informacji o nieruchomościach w procesie odzysku.
 • Samoocena kredytobiorców na podstawie badań TNS Polska.
 • Najlepsze praktyki rynkowe na przykładzie zasad i korzyści funkcjonowania dobrowolnej sprzedaży nieruchomości we współpracy z kredytobiorcą.
 • W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań procesu odzysku w portfelu hipotecznym.

Kolejna część Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych poświęcona była prawnym aspektom finansowania rynku.

W panelu, prowadzonym przez Wiceprezesa ZBP Jerzego Bańkę, udział wzięli: Bogusław Białowąs, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Łukasiewicz - Doradca Zarządu w Expander Advisors Sp. z o.o, Konrad Płochocki -  Dyrektor Generalny w Polskim Związku Firm Deweloperskich, Andrzej Reich - Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Halina Wesołowska – Naczelnik Wydziału Systemu Bankowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego  w Ministerstwie Finansów.

Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka zwrócił uwagę na pewien istotny zapis dyrektywy MCD, dotyczący możliwości dokonywania przewalutowania kredytów hipotecznych: - W dyrektywie opisana jest kwestia przewalutowania – jednak w kwocie z dnia dokonania tej operacji, a nie z dnia zaciągnięcia kredytu. To daje odpór tym wszystkim populistom, którzy apelują, głównie do polityków, aby w Polsce w sposób regulacyjny wprowadzić taką zmianę.

Co nowe uregulowania oznaczać będą dla środowiska samych doradców kredytowych? Kwestię tę omówiła w swym wystąpieniu Aleksandra Łukasiewicz, przypominając, iż w Polsce mamy przeszło 100 tysięcy osób działających jako pośrednicy kredytowi. - Od strony branży pośrednictwa występuje raczej przeludnienie (…) To gigantyczna rzesza ludzi – część tego rynku jest po prostu martwa.

- Dzisiaj finalizujemy obchody dziesięciolecia funkcjonowania operacyjnego systemu AMRON – przypomniał Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga podczas  wieczornej gali, połączonej z rozdaniem statuetek z okazji 10-lecia AMRON. - Obecnie AMRON to największa i jedyna międzybankowa baza informacji o cenach i wartościach nieruchomości. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym jubileuszowym roku przekroczyliśmy 2 miliony informacji o nieruchomościach. 21 edycji raportu AMRON/SARFiN jest już za nami. Wchodzimy na nowe obszary: w tej chwili wchodzimy w branżę pośrednictwa w wycenach nieruchomości (…) to nie jest nasze ostatnie słowo, będziemy poszerzali naszą ofertę.

Laureatem tegorocznej nagrody kwartalnika Finansowanie Nieruchomości „Szklane Domy 2014” został dr Piotr Cyburt – Prezes mBanku Hipotecznego.

Jubileuszowe statuetki 10 lecia AMRON otrzymali:

w kategorii „Regulatorzy”:

 • Wojciech Kwaśniak,Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK w KNF,

W kategorii „Ojcowie założyciele”:

 • Teresa Hildebrand – Wrzesień, Doradca Prezesa ZBP, przez wiele lat Prezes CPBiI, współtwórca nowoczesnego prawa bankowego
 • Jan Robert Nowak, Dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości mBanku Hipotecznego, architekt i budowniczy Systemu AMRON
 • Agnieszka Górska-Olejarz, Dyrektor w firmie Emerson Evaluation, koordynator i współtwórca projektu AMRON w początkowej fazie rozwoju,
 • Ryszard Ferenc, informatyk, do roku 2006 Członek Zespołu ds. AMRON,

W kategorii „Pozytywiści”:

 • Robert Fedek – Starszy Specjalista w Centrum Analiz i Oceny Ryzyka Kredytowego, Biura Oceny i Weryfikacji Zabezpieczeń PKO BP
 • Elżbieta Sołtys – Dyrektor Centrum Wyceny Nieruchomości w Departamencie ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych Deutsche Bank Polska,
 • Jarosław Pojawa – Dyrektor ds. Zabezpieczeń Klientów Detalicznych Raifffeisen Bank Polska,
 • Anna Preis – Menedżer Ryzyka Kredytowego w Credit Agricole Bank Polska,
 • Leszek Borkowski – Senior Business Manager w Departamencie Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym w ING Banku Śląskim,
 • Krzysztof Zagubień – Specjalista w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium,
 • Grażyna Miller-Wolska – Naczelnik Wydziału Administracji Zadłużeniem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK,
 • Krzysztof Kacprzak – Kierownik w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Operacyjnym w DnB Bank Polska.

W kategorii „Pionierzy wśród rzeczoznawców majątkowych”:

 • Hanna Antczak,
 • Robert Taciak,
 • Krzysztof Furman,
 • Artur Stypka,
 • Tomasz Józefko.

Nagrodę Specjalną „Medialna Twarz”, przyznaną za propagowanie systemu AMRON, otrzymał  Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji - dr Jacek Furga.

*  *  *  *

Drugi dzień obrad XI Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych rozpoczęła prezentacja najnowszego raportu AMRON/SARFiN, obejmującego kredyty mieszkaniowe i ceny transakcyjne nieruchomości za trzeci kwartał 2014 roku. Prezes CPBiI Jacek Furga przypomniał, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, spadła zarówno liczba podpisanych umów kredytowych – o 2102, jak również łączna wartość zaciągniętych kredytów; spadek wartości w stosunku rocznym wyniósł ponad 299 mln złotych.

Równolegle napływały optymistyczne informacje od deweloperów; liczba sprzedawanych mieszkań rośnie, a firmy deweloperskie porównują obecny poziom sprzedaży z dobrymi dla pierwotnego rynku nieruchomości latami 2007- 2008. O czym świadczy ta rozbieżność? Coraz więcej nieruchomości nabywanych jest bez udziału kredytów: z własnych oszczędności, w tym również środków wycofywanych z banków lub produktów inwestycyjnych – twierdzi Prezes CPBiI. Średnia wartość kredytów od kilku już lat pozostaje na tym samym poziomie – w skali całego kraju wynosi ona około 200 tysięcy złotych.

Systematycznemu oszczędzaniu poświęcona była następna prezentacja. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Prezes Zarządu TNS Polska, przedstawił wyniki badania zatytułowanego „Oszczędzanie długoterminowe – opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa”.

„Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą” - większość Polaków podpisała by się pod tą deklaracją – stwierdził Prezes TNS Polska. Okazuje się jednak, że jak przechodzimy od deklaracji do faktów  sytuacja wygląda znacznie mniej optymistycznie. Co powoduje niechęć naszych rodaków do gromadzenia oszczędności? Prelegent wskazał tu na trzy czynniki. Pierwszym są przykre doświadczenia z okresu PRL, kiedy oszczędzanie nie przyniosło rezultatów, a w wielu przypadkach – jak choćby książeczek mieszkaniowych – zakończyło się faktyczną utratą całości lub części zgromadzonych pieniędzy. Drugim zjawiskiem – znacznie bardziej niepokojącym – jest konfrontacja oszczędzania z bardzo silnie promowanym konsumpcjonizmem. Do tych przesłanek dochodzą również obawy związane z niestabilną rzeczywistością ekonomiczną.

Problematyce kas oszczędnościowo-budowlanych poświęcona była debata ekspercka. W panelu, moderowanym przez Prezesa CPBiI Jacka Furgę, udział wzięli: Kazimierz Kleina, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, Christian König, Prokurent Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Prezes Zarządu TNS Polska i Gergely Szeniczey, Dyrektor Pionu Kontroli i Nadzoru Rynku w Węgierskim Banku Narodowym.

Jak paneliści oceniają szanse budowy skłonności do oszczędzania nad Wisłą? - Zdaję sobie sprawę, że program oszczędzania w bankach to bardzo ważna sprawa, powinniśmy do niej przywiązywać dużą wagę. Niestety, mamy brak tradycji oszczędzania lub ta tradycja została złamana – Jako przykład tego drugiego zjawiska Kazimierz Kleina przytoczył wspomniane już, PRL-owskie książeczki mieszkaniowe. Senator przypomniał również, że przez całe lata oszczędzania uczyliśmy się   w szkołach. - Konieczny wydaje się powrót do szkolnych książeczek oszczędnościowych; w poprzednich pokoleniach była wręcz rywalizacja na książeczki SKO – stwierdził Kazimierz Kleina. - Jak dzieci oszczędzają nawet przez pół roku uczą się systematyczności.

Przedstawiciel Węgierskiego Banku Narodowego zaprezentował doświadczenia węgierskie w zakresie budowy kas oszczędnościowo budowlanych. Okazuje się, że głównym czynnikiem dobrej jakości tego portfela jest fakt, że inwestycja w kasy budowlane jest po prostu bezpieczna – a dodatkowo wspierana przez państwo. Z drugiej strony owo wsparcie nie stanowi wyjątkowego obciążenia dla budżetu: rząd Węgier wydaje ok. 120 mln euro na dotacje do kas – jest to znacznie poniżej 1 proc. PKB tego państwa.

Ostatnią część XI Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych rozpoczęła prezentacja  Leszka Katkowskiego,  Doradcy w Departamencie Ochrony Klimatu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Finansowanie głębokiej termomodernizacji a efektywność energetyczna w budownictwie jako narzędzie do walki z ubóstwem energetycznym”. Prelegent przedstawił instrumentarium, jakim na ten cel dysponuje NOŚiGW.

- Głęboka termomodernizacja wiąże się nie tylko z poprawą termoizolacyjności przegród budowlanych – na co składa się docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi – ale również modernizacją instalacji wewnętrznych - w szczególności poprzez wprowadzenie instalacji z odzyskiem ciepła i wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii - instalowaniem systemów zarządzania energią w budynku czy wreszcie modernizacją instalacji oświetleniowej – podkreślił Leszek Katkowski, przechodząc następnie do prezentacji zarówno obecnych narzędzi, jak i planów NFOŚiGW w sprawie nowych instrumentów.Kongres zakończyła sesja zatytułowana „Perspektywa rozwoju rynków hipotecznych i listów zastawnych – nowa formuła banków hipotecznych”. W debacie, moderowanej przez Agnieszkę Domaradzką, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego, udział wzięli: dr Piotr Cyburt - Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, Marek Kempny - Prezes Zarządu BPI Banku Polskich Inwestycji, Piotr Kowalski - Prezes Zarządu Fitch Polska, Tomasz Kubiak - Członek Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego oraz Marcin Wojtachnio - Członek Zarządu mBanku Hipotecznego.

Debatę zakończyła prezentacja Prezesa mBanku Hipotecznego Piotra Cyburta poświęcona projektowanym zmianom w prawie, mającym  za cel udrożnienie emisji listów zastawnych.

Na zakończenie konferencji Prezes CPBiI Jacek Furga podziękował wszystkim za udział w kongresie, zaprasząjac równocześnie na kolejną – dwunastą już – edycję wydarzenia.

Fotogaleria