Kalendarz wydarzeń

BAKCYL 2014 wystartował!

2014-02-19

Rozpoczął się kolejny rok sektorowego projektu edukacji finansowej  BAKCYL, w którym wolontariusze z banków uczą młodzież w gimnazjach podstaw zarządzania własnymi finansami. Liczne grono uczestników i partnerów projektu spotkało się13 lutego 2014 roku, aby podsumować dotychczasowe rezultaty i zaplanować kontynuację projektu. Sala  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wypełniła się energią, optymizmem i duchem współpracy dla dobra wspólnego. BAKCYL edukacji finansowej działa.

BAKCYL został przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na 20-lecie działalności. Jest przykładem społecznie odpowiedzialnego współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Witając uczestników spotkania Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Andrzej Lech powiedział: Wolontariusze to najważniejsze ogniwo projektu. Zeszłoroczny, pilotażowy projekt absolutnie potwierdził, że w ludziach bankowości tkwią niezwykłe pokłady możliwości. Dzięki nim, dziś możemy powiedzieć, że odnieśliśmy wielki sukces. Należy także podkreślić, że projekt nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie i życzliwość, którymi obdarzyli nas: Narodowy Bank Polski oraz Związek Banków Polskich. Sami wolontariusze, eksperci bankowi podkreślali w trakcie seminarium, że „wolontariat to misja”, wypływająca z potrzeby serca i chęci dzielenia się swoją wiedzą. Z entuzjazmem opowiadali o swoich lekcjach, dziękowali za możliwość udziału w BAKCYLU oraz opiekę i przyjazną atmosferę w projekcie, jaką zapewnił Warszawski Instytut Bankowości.  Na temat programów lekcji Pan Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej w Związku Banków Polskich, członek Rady Programowej BAKCYLA powiedział, że: Każda z czterech lekcji zajmuje się odrębnym, ważnym obszarem finansów osobistych. Wszystkie ułożone w spójną całość są, bardzo dobrym materiałem dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Podczas seminarium podkreślano, że młodzież ma wiedzę o finansach. Jednak wymaga ona uporządkowania, rozszerzenia i odniesienia do codziennych potrzeb. Mimo przeprowadzonych zmian w podstawie programowej i licznych inicjatywach edukacyjnych z udziałem nauczycieli, praktyczne lekcje prowadzone przez bankowców wnoszą niezaprzeczalną wartość do programów nauczania szkoły. Dlatego w wielu wypowiedziach  w trakcie seminarium wybrzmiewał apel i oczekiwanie, że projekt BAKCYL będzie trwałym przedsięwzięciem sektora bankowego i docelowo powszechnie dostępnym w całym kraju. W ten sposób będzie rzeczywistą szansą na lepsze przygotowanie młodych obywateli u progu ich dorosłości do świadomego decydowania o swoich finansach i przyszłej kondycji ekonomicznej.

W roku 2014 planowanych jest 240 lekcji w minimum 30 szkołach dla blisko 5000 uczestników. Projekt będzie realizowany głównie w województwie mazowieckim. Zgodnie z założeniami, około 60 klas gimnazjalnych będzie miało możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu czterech lekcji BAKCYLA: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie.

Bankami partnerskimi projektu BAKCYL 2014 są: Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego  , Bank BGŻ SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, BRE Bank SA , Bank Spółdzielczy w Płońsku,Bank Spółdzielczy w Pruszkowie, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy  ,Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Raiffeisen Polbank, Warszawski Bank Spółdzielczy.   

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Patronat Honorowy sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Więcej informacji na: www.bakcyl.wib.org.pl oraz na FB www.facebook.com/projektbakcyl

wydrukuj stronę