Kalendarz wydarzeń

Krzysztof Pietraszkiewicz laureatem Złotego Medalu Akademii Polskiego Sukcesu

2014-02-03

31 stycznia w  Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się gala z okazji XXV-lecia Polskiego Klubu Biznesu i XV–lecia Akademii Polskiego Biznesu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, parlamentu, władz samorządowych, placówek dyplomatycznych,  świata nauki i licznie zgromadzeni przedsiębiorcy.

W trakcie uroczystości wręczone zostały  Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu- wyróżnienia przyznawane są osobom, które osiągnęły sukces w biznesie, nauce, kulturze lub sporcie, wykazując się skutecznością działania, czystością zasad i metod postępowania.

Nagrody wraz z przedstawicielami Polskiego Klubu Biznesu wręczyli Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Adam Szejnfeld oraz Cezary Grabarczyk.

Laureatem Złotego Medalu Akademii Polskiego Sukcesu został Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich -  za  wieloletnie zaangażowanie w rozwój polskiej bankowości.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in komisarz europejski Janusz Lewandowski, Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Vadim Brodski, wirtuoz skrzypiec, Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Waldemar Dąbrowski, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego- Opery Narodowej, Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii CSK MSW w Warszawie, Andrzej Rottermund- dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie oraz prezydenci miast.

fot. Polski Klub Biznesu

Honorową odznaką „ Oskar Polskiego Biznesu” został wyróżniony przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz za zasługi w proces integracji Polski z Unia Europejską, wielką sympatię do Polski, bezstronność i odwagę w mówieniu o trudnych sprawach oraz szczególny dar znajdywania kompromisu.

W trakcie uroczystości przyznane zostały również Nagrody Herosa Polskiej Gospodarki.

Akademia Polskiego Sukcesu powstała z inicjatywy Polskiego Klubu Biznesu.