Kalendarz wydarzeń

Nie żyje Jan Wojtczak

2014-02-21

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana Wojtczaka

wieloletniego Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie,

współzałożyciela Związku Banków Polskich,

przewodniczącego Sekcji Banków Spółdzielczych, współautora koncepcji zmian

w zakresie funkcjonowania i restrukturyzacji banków spółdzielczych,

wybitnego bankowca

Rodzinie i najbliższym Prezesa Jana Wojtczaka składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rada i Zarząd i pracownicy Związku Banków Polskich