Kalendarz wydarzeń

Delegacja Parlamentu Europejskiego w ZBP

2014-03-24

W dniach 24-25 marca w Warszawie przebywa delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego - członków Komisji ECON (Sprawy Gospodarcze i Monetarne). W jej skład wchodzą przedstawiciele czołowych frakcji politycznych izby: Burkhard Balz - EPP, George Sabin Cutas - S&D, Olle Schmidt – ALDE i Ashley Fox – ECR. Celem wizyty posłów jest ocena postępów przygotowań Polski do członkostwa w Unii Walutowej i Monetarnej.

Parlamentarzyści spotykają się podczas wizyty w Polsce z wysokimi przedstawicielami władz politycznych i publicznych oraz zainteresowanych instytucji gospodarczych i społecznych. Posłowie rozmawiają m.in. z kierownictwem resortów finansów, gospodarki, spraw zagranicznych, władzami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Centralnego oraz parlamentarzystami właściwych komisji Sejmu i Senatu RP.

Tematy, którymi zainteresowani byli posłowie podczas spotkania w Związku Banków Polskich skupiały się wokół kwestii stabilności sektora bankowego w Polsce, jego w współpracy z nadzorem w tym zakresie oraz oceny reformy europejskiego systemu nadzoru i perspektywy unii bankowej. Strona polska zwróciła uwagę m.in. na liczne obciążenia regulacyjne i dodatkowe skutki finansowe związane z realizacją reform oraz znaczenie nowelizacji przepisów w zakresie usług płatniczych (PSD2) i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (PRIPs).

W rozmowie udział wzięli m.in. Krzysztof Pietraszkiewicz i Mieczysław Groszek ze strony Zarządu ZBP oraz przedstawiciele PKO BP i BZ WBK oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Fotogaleria