Kalendarz wydarzeń

Klub Polska 2025+ Ekonomia dobra i zła. Idea społecznej gospodarki rynkowej w Polsce

2014-03-06

W środę 5 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+, inspirowane tematyką książki autorstwa Tomasa Sedlacka – Ekonomii dobra i zła - w kontekście konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej w Polsce. Gośćmi spotkania w Klubie byli: dr Joanna Dzionek-Kozłowska z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

Tomas Sedlacek - autor „Ekonomii dobra i zła” zadaje fundamentalne pytania o rolę wynoszonej współcześnie niemal do rangi religii ekonomii, zmuszając do zastanowienia nad tym, czym jest jej istota, co stanowi jej treść, skąd się wzięła i dokąd prowadzi nas koncepcja postępu i dlaczego jesteśmy tak bardzo uzależnieni od ciągłego wzrostu gospodarczego i wzrostu jego dynamiki. W jego ocenie, motywacje stojące za indywidualnymi działaniami w sferze ekonomicznej to klucz do rozważań nad istotą dobrobytu w cywilizacji informacyjnej. Autor ostrzega, że nienasycenie społeczeństw Zachodu tworzy absurdalne dążenie do wzrostu dla samego wzrostu. „Kiedyś myśleliśmy, że im więcej mamy, tym mniej chcemy lub potrzebujemy. To błąd. Potrzeby rosną wraz z posiadaniem. Nigdy nie będziemy zaspokojeni. Jesteśmy bogatsi niż jakakolwiek dotąd cywilizacja, lecz daleko nam do powiedzenia „dosyć"”. Tę wizję przeciwstawia innej – w której nie ma miejsca na chciwość i w której ekonomia i etyka stanowią nierozerwalny byt. Etyka to jednak nie tylko lukier na torcie matematyczno-ekonomicznych analiz – twierdzi autor. W ekonomii  chodzi w gruncie rzeczy o dobro i zło i ekonomię panujących między nimi relacjami.

Pytania zadawane przez Sedlacka rzucają nowe światło na naukę, która w jego opinii ucieka od sfery metafizycznej i wartościowania zjawisk, a która jednak z metafizyką i wartościowaniem ma bardzo wiele wspólnego, na co przedstawia dowody w postaci imponującej analizy związków  między ekonomią a filozofią na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów starożytnych, aż do filmowego „Matrixa”.

Pytania zadawane przez czeskiego ekonomistę w „Ekonomii dobra i zła” skłaniają do refleksji i spojrzenia na naszą rzeczywistość z innej perspektywy. Do zastanowienia się nad kształtem społeczno-gospodarczego ładu w Polsce i próby oceny zasadności obecnego status quo w świetle konstytucyjnego zapisu o tym, że podstawę ustroju Rzeczypospolitej stanowispołeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”. Co tak naprawdę oznacza termin „społeczna gospodarka rynkowa”? Jak wygląda w praktyce? Jak ta idea jest realizowana? Komu służy i czy z normatywnego punktu widzenia jest tylko zapisem w najważniejszym akcie prawnym w Polsce czy czymś więcej? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas spotkania w Klubie Polska 2025+ z udziałem prof. Krzysztofa Jasieckiego, dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej i Andrzeja Sadowskiego.

Prelegenci

prof. Krzysztof Jasiecki
więcej ▶

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Jasiecki – jest socjologiem, specjalistą w dziedzinie socjologii gospodarki i polityki, grup interesu oraz integracji europejskiej. Jest docentem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i profesorem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2003-2005 był ekspertem sejmowej komisji ds. ustawy lobbingowej. Członek Kapituły Klubu Polska 2025+ przy Związku Banków Polskich i Rady Programowej Programu Przeciwdziałania Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Autor m.in. książek Elita biznesu w Polsce i Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej, współautor pracy Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu.

dr Joanna Dzionek-Kozłowska
więcej ▶

Dr Joanna Dzionek-Kozłowska jest ekonomistką, historykiem myśli ekonomicznej. Dr Joanna Dzionek Kozłowska jest absolwentką Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim, pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomii, Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i metodologii ekonomii, kształtowania się relacji pomiędzy teorią a praktyką gospodarczą oraz zagadnień związanych z etyką życia gospodarczego. Od 2012 roku jest sekretarzem naukowym organizowanej corocznie w Łodzi ogólnopolskiej konferencji poświęconej etycznym aspektom gospodarowania oraz sekretarzem naukowym Redakcji czasopisma naukowego „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”.

Andrzej Sadowski
więcej ▶

 

Andrzej Sadowski  jest ekonomistą, Wiceprezydentem Centrum im. Adama Smitha i komentatorem gospodarczym. Jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną (1984) na Uniwersytecie Warszawskim. Współinicjator i redaktor drugoobiegowego pisma politycznego Dodruk (1986).
Współzałożyciel i członek Zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986-1989).  Współzałożyciel Akcji Gospodarczej, która skupiała opozycję ekonomiczną końca lat 80. W latach 1988-1989 był członkiem jej zarządu. Główny inicjator i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha (od roku 1989). Jeden z założycieli (1996) i członek Zarządu Transparency International Polska (do 2003).

Fotogaleria

Materiały do pobrania