Kalendarz wydarzeń

Konferencja FATCA

2014-03-05

W dniu 05 marca 2014 r. odbyła się konferencja Związku Banków Polskich nt. aktualnego stanu prac dotyczących wdrożenia FATCA.

 Konferencja zgromadziła interdyscyplinarne grono przedstawicieli departamentów prawnych banków, departamentów compliance, podatkowych oraz członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Domów Maklerskich. Wśród zaproszonych byli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego.  

 Była to szósta z kolei konferencja Związku Banków Polskich poświęcona problematyce wdrażania regulacji FATCA w Polsce, otworzył ją wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka, przedstawił aktualny stan podpisania porozumienia międzyrządowego IGA i jego ratyfikacji, która zostanie przeprowadzona przez parlament a w późniejszym okresie wprowadzone zostaną niezbędne zmiany w prawie krajowym. Poruszył również kwestię wyzwań i wątpliwości interpretacyjnych związanych z rejestracją na portalu IRS (Internal Revenue Services) zasad identyfikowania klientów, odroczenia w zakresie raportowania,  niespójności między IGA a tekstem samej amerykańskiej ustawy FATCA.  Ważnym Zagadnieniem jest również wdrożenie analogicznej europejskiej FATCA opartej na standardzie CRS (Common Reporting Standard)  opracowanym przez OECD na wzór amerykański.  Zagadnieniem które z całą pewnością będzie problematyczne dotyczy świadomości klientów w zakresie pobierania oświadczeń o statusie US person i procesu selfcertification, co będzie trudne do wdrożenia i wytłumaczenia klientom.  

W programie konferencji zagadnienia wielowymiarowe, zaprezentowali przedstawiciele PWC, począwszy od doświadczeń brytyjskich we wdrażaniu porozumienia międzyrządowego IGA, poprzez szczegółowe kwestie dotyczące przekazywania informacji o dochodach, koniecznych zmianach w środowisku IT, kwestiach prawnych i biznesowych wykorzystania outsourcingu.

Wyniki i stan aktualnych prac w Ministerstwie Finansów nad wdrożeniem FATCA i porozumienia międzyrządowego IGA przedstawił dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich.