Kalendarz wydarzeń

Konkurs ZBP rozstrzygnięty

2014-03-10

Konkurs na nową nazwę stopnia zawodowego został rozstrzygnięty. Celem Konkursu była zmiana dotychczasowej nazwy jednego ze stopni zawodowych -  Pracownika Obsługi Klientów (POK). Od połowy stycznia br. wpływały do Sekretariatu Systemu Standardów ZBP zgłoszenia z propozycjami nowej nazwy. Ostatecznie, zgodnie z regulaminem konkursu ponad 250 propozycji zostało przedłożonych Kapitule Konkursowej, której członkami byli:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP
 • dr Przemysław Barbrich – Dyrektor Zespołu PR przy ZBP
 • Piotr Cichosz – Dyrektor Oddziału BZ WBK SA w Warszawie

oraz Członkowie Prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP:

 • Włodzimierz Grudziński – Przewodniczący Komitetu ds. Standardów przy ZBP
 • Grażyna Iwańska – DZ Bank AG SA Oddział w Polsce
 • Małgorzata Tłok – SGB Bank SA
 • Małgorzata Gromiec – Warszawski Instytut Bankowości
 • Eugenia Sikora – Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. zoo
 • Maciej Borkowski – Gdańska Akademia Bankowa
 • dr Iwa Kuchciak – Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Janik – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wojciech Golicz – Sekretarz Komitetu ds. Standardów przy ZBP

W toku dyskusji Członków Kapituły Konkursu, która obradowała w dniu 6 marca 2014 roku w Klubie Bankowca w Warszawie potwierdzono, iż nowa nazwa nie powinna pokrywać się z obecnymi nazwami stanowisk w instytucjach finansowych (np. doradca czy opiekun klienta) jak również nie powinna pokrywać się z obecnymi nazwami stopni zawodowych funkcjonujących w Systemie Standardów ZBP (np. Dyplomowany Pracownik Bankowy czy Specjalista Bankowy).

W ostatecznym uzgodnieniu Kapituła zadecydowała, iż nową nazwą stopnia zawodowego będzie: Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych. Autorem zgłoszonej nazwy i zwycięzcą konkursu zostaje Pan Marek Grubka z Lublina. Serdecznie gratulujemy!

Kapituła z uznaniem przyjęła dużą liczbę zgłoszonych propozycji, co świadczy o dużym zaangażowaniu uczestników konkursu. Doceniamy fakt, iż niektóre zgłoszenia wzbudziły szczególny uśmiech Kapituły, np. Młodszy Specjalisto-Referent ds. obsługi Barbar i Januszy. Oznacza to, że uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale także wysokim poziomem poczucia humoru. Wszystkim składamy serdecznie podziękowania za udział w konkursie!

wydrukuj stronę