Kalendarz wydarzeń

Obradowała Rada Związku

2014-03-10

W poniedziałek w Klubie Bankowca obradowała Rada Związku. Zebrani zapoznali się ze stanem najbardziej istotnych dla banków prac w ostatnich trzech miesiącach. Ponadto członkom Rady Związku przekazano informacje o działalności legislacyjno-prawnej oraz o działalności międzynarodowej ZBP. W związku z wcześniej podjętymi decyzjami Rada Związku została zapoznania z informacjami dotyczącymi organizacji fixingu WIBOR/WIBID.

Na ostatnim przed Walnym Zgromadzeniem Związku posiedzeniu Rada ZBP rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za okres kadencji 2010 - 2014. Rada zaopiniowała projekt uchwały w sprawie głównych kierunków działania Związku na lata 2014-2017 roku oraz projektów innych uchwał wnoszonych na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 roku.

Decyzją Rady, w poczet Członków Związku Banków Polskich przyjęty został Wielkopolski Bank Spółdzielczy.

Posiedzenie zakończyło przyjęcie sprawozdania Rady Związku za okres kadencji 2010 – 2014.

Więcej o bankach