Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej

2014-03-10

10 marca 2014 r. odbyło się Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Było to ostatnie Posiedzenie Plenarne Komisji VII kadencji (kadencja w latach 2011-2014).

Obrady zwyczajowo rozpoczął Pan Przewodniczący Władysław Gołębiewski, który przywitał grono Członków Komisji Etyki Bankowej oraz obecnych Prezesów Związku Banków Polskich: Pana Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, Pana Prezesa Jerzego Bańkę oraz Pana Prezesa Mieczysława Groszka. Zgromadzeni na sali przedstawiciele Komisji mieli możliwość wysłuchania omówienia inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Związku Banków Polskich. Panowie Prezesi kolejno omówili poszczególne obszary działalności ZBP, wskazując na cenne inicjatywy podejmowane w zakresie podnoszenia świadomości i poziomu edukacji ekonomicznej klientów banków, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego, podejmowanych inicjatyw na arenie międzynarodowej oraz legislacji Unii Europejskiej.  Zgromadzeni na sali Członkowie Komisji Etyki Bankowej zadali też szereg pytań Zarządowi Związku Banków Polskich dotyczących zarówno aspektów etycznych działalności banków oraz spraw omawianych na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej bezpośrednio dotyczących funkcjonowania banków.

Podczas spotkania Pan przewodniczący Władysław Gołębiewski omówił również stan prac nad Konkursem Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove, a Pan Antoni Sala zaprezentował informację o pracach nad Raportem KEB o relacjach między bankami  i ich klientami.

Komisja Etyki Bankowej VII opracowała i przyjęła tekst Kodeksu Etyki Bankowej (zrewidowanych Zasad Dobrej Praktyki Bankowej uzupełnionych o Kodeks Etyki Pracownika Banku), poszczególni Członkowie Komisji starali się w swoich miejscach pracy możliwie najpełniej zaimplementować ten Kodeks oraz zachęcić pracowników Banków do przestrzegania zasad w nim zawartych w swoich codziennych zadaniach zawodowych. Pan Kamil Gross (Członek KEB) zaprezentował wszystkim zgromadzonym w jaki sposób informowano pracowników w jego banku o Kodeksie Etyki Bankowej oraz o zaangażowaniu władz banku w organizację Konkursu, w którym pracownicy sprawdzali swoją wiedzę ze znajomości Kodeksu Etyki Bankowej.

Ostatnie Posiedzenie Plenarne było okazją do podsumowania działalności Komisji przez ostatnie 3 lata oraz szansą na debatę przedstawicieli sektora bankowego nad kolejnymi wyzwaniami i zadaniami stawianymi przed Komisją. Konkluzją z debaty Zarzadu ZBP z Członkami Komisji było podkreślenie  wyzwań stawianych przed Komisją Etyki Bankowej w zakresie budowania i kształtowania świadomości etycznej wśród kadr bankowych.

Spotkanie zakończyły wnioski i debata o  etyce w sektorze bankowym w okresie pokryzysowym. Wszyscy Członkowie Komisji Etyki Bankowej kończącej się właśnie kadencji wyrazili  nadzieję, że rola Komisji Etyki Bankowej w promocji zasad etycznych w sektorze bankowym będzie się nadal umacniać, a sama Komisja przyczyni się do ponoszenia jakości świadczonych przez banki usług przez ochronę podstawowych zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Bankowej.

wydrukuj stronę