Kalendarz wydarzeń

Prezesi Związku z prelekcjami w warszawskich gimnazjach

2015-03-12

12 marca członkowie Zarządu ZBP odwiedzili warszawskie gimnazja, by podczas specjalnie zorganizowanych spotkań z uczniami mówić o roli banków w gospodarce i społeczeństwie oraz powodach dla których sami zdecydowali się wybrać karierę zawodową w bankowości.

Wizyta prezesów Krzysztofa Pietraszkiewicza i Mieczysława Groszka w szkołach została zorganizowana w ramach obchodów „European Money Week”, czyli tygodnia wydarzeń z zakresu edukacji finansowej. Wybrane gimnazja uczestniczyły wcześniej w projekcie "Bakcyl", realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości - pod patronatem Związku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy finansowej i podniesienie ogólnego poziomu edukacji finansowej.

Tradycyjnie najciekawszą częścią spotkań były pytania samych uczniów, których interesowały m.in. wzrost kursu dolara - temat przemilczany w mediach, możliwość udzielania kredytów w rosyjskich rublach, czy stopień biurokracji w bankowości.