Kalendarz wydarzeń

XVIII Posiedzenie Plenarne Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

2016-12-12

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się osiemnaste plenarne posiedzenie Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Posiedzeniu przewodniczył Adam Tochmański, Przewodniczący Koalicji, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim, zaś wprowadzenia do posiedzenia plenarnego dokonali: Andrzej Kaźmierczak, Członek Zarządu w Narodowym Banku Polskim, oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Podczas pierwszej części posiedzenia członkowie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności:
1) zapoznali się z działaniami w obszarze zwiększania obrotu bezgotówkowego, jakie podejmuje Ministerstwo Rozwoju w ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, które przedstawił Sebastian Christow z Ministerstwa Rozwoju,
2) zostali poinformowani przez Przewodniczącego Koalicji, Adama Tochmańskiego, o istotnych wydarzeniach w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w okresie czerwiec – listopad 2016 r.,
3) wysłuchali informacji o podejmowanych działaniach w ramach prac Strumienia „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego” i o ich pierwszych wynikach, które zaprezentował Bartosz Ciołkowski z MasterCard, lider tego Strumienia.

W drugiej części posiedzenia Koalicja zapoznała się z następującymi prezentacjami i informacjami:

  • Wyniki pilotażu akceptacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych w jednostkach samorządu terytorialnego - prezentacja przedstawiona została przez Dariusza Marcjasza, Wiceprezesa Zarządu KIR,
  • Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i opłacania rachunków, zaprezentowane przez Tomasza Koźlińskiego z Narodowego Banku Polskiego,
  • Informacja nt. aktualnego stanu unijnych prac legislacyjnych w zakresie systemu płatniczego (w tym dyrektywy PSD2), przedstawiona przez Michała Kwiatkowskiego z Ministerstwa Finansów.

Koalicja wysoko oceniła podejmowane przez administrację publiczną prace mające na celu zwiększenie obrotu bezgotówkowego. Przedstawione prezentacje i informacje wskazują, iż obserwowany jest postępujący szybko rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz dowodzą, że istnieje nadal potrzeba kontynuowania intensywnych prac zbliżających Koalicję do wytyczonego celu.

Koalicja uznała, że w 2017 r. powinna nastąpić ponowna cykliczna weryfikacja i uaktualnienie „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020”, w tym opracowanie nowego trzyletniego „Planu Operacyjnego na lata 2018-2020”, przygotowane przez zespół roboczy powołany przez Prezydium Koalicji.

Na zakończenie obrad Koalicja przyjęła niniejszy komunikat z posiedzenia plenarnego. Koalicja przyjęła, że kolejne posiedzenie plenarne odbędzie się w II kwartale 2017 r.

Materiały do pobrania