Kalendarz wydarzeń

Pierwszy egzamin prowadzący do uzyskania Certyfikatu Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

2016-11-25

25 listopada 2016 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbył się pierwszy egzamin w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej z zakresu  zarządzania procesami i jakością. Nowy standard ma na celu potwierdzenie kompetencji  pracowników sektora usług finansowych  i umożliwienie zdobycia prestiżowego Certyfikatu sygnowanego przez Związek Banków Polskich: Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością  lub Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością. Adresatami certyfikacji procesowej są wszyscy pracownicy instytucji sektora finansowego w Polsce, zaangażowani w prace związane z usprawnianiem procesów w swoich organizacjach.

Organizatorem egzaminu na poziomie Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością (SMZPiJ) był BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. we współpracy z Komitetem ds. Jakości Usług Finansowych przy ZBP. Do egzaminu przystąpiło 13 uczestników wywodzących się z obszaru zarządzania procesowego z następujących banków: PKO BANK POLSKI SA, BANK ZACHODNI WBK SA, BANK BGŻ BNP PARIBAS SA, BANK MILLENNIUM SA, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku.

Wszyscy zdali egzamin – gratulujemy! Zdany egzamin umożliwia uzyskanie stopnia zawodowego SMZPiJ, potwierdzonego Certyfikatem ZBP.

Fot. Uczestnicy I egzaminu na poziomie Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, Klub Bankowca, 25.11.2016 r.

Standardy Kwalifikacyjne na poziomie Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ) oraz Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością (SMZPiJ) zostały opracowane przez Grupę roboczą funkcjonującą przy Komitecie ds. Jakości Usług Finansowych we współpracy z Sekretariatem Systemu Standardów ZBP. Prace grupy składającej się z kilkunastu przedstawicieli banków objęła patronatem merytorycznym Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zagadnienia opisane w obu Standardach  obejmują zarządzanie procesami biznesowymi, analizę procesów, doskonalenie procesów metodami lean i six sigma, prowadzenie projektów i wdrażanie zmian w organizacji. W przypadku Senior Menedżera, tematyka poszerzona jest o strategiczne zarządzanie procesami, tworzenie systemu procesowego i pogłębienie tematów z zakresu podejścia lean i metod six sigma.

W ocenie wszystkich przedstawicieli banków, którzy brali udział w pracach Grupy roboczej (BZ WBK, PKO BP, BGŻ BNP PARIBAS, PEKAO, MILLENNIUM, RAIFFEISEN POLBANK, HSBC, CITI HANDLOWY, BOŚ, PEKAO BANK HIPOTECZNY) wypracowane w takim składzie Standardy poszerzają wachlarz uznanych Certyfikatów oferowanych przez ZBP polskiej bankowości.

Instytucjami akredytowanymi przy ZBP i uprawnionymi do organizacji  egzaminów na poziomie stopnia zawodowego MZPiJ i SMZPiJ (po zakończeniu szkoleń lub eksternistycznie) są Członkowie Komitetu Standardów ZBP: BOC Information Technologies Consulting Sp. zoo w Warszawie oraz Akademia Białego Kruka Sp. zoo we Wrocławiu. Szkolenia kierowane są w szczególności do:

  • osób pełniących różne role w systemach procesowych w swoich organizacjach np. właściciela lub lidera procesu, eksperta, koordynatora czy analityka procesu
  • kadry zarządzającej będącej uczestnikami procesów, odpowiedzialnej za wyniki
  • osób specjalizujących się w obszarze zarządzania procesami, pracowników centrów kompetencji procesowych
  • wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z tego obszaru

Szkolenia umożliwiają wszystkim zainteresowanych uzyskaniem certyfikacji gruntowne przygotowanie się do egzaminów na obu poziomach. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W ramach części praktycznej uczestnicy szkolenia muszą udowodnić umiejętność poprawnego wykorzystania wiedzy przekazywanej podczas szkolenia – poprzez zaprezentowanie rzeczywistych projektów zrealizowanych w swoich organizacjach.

Aby uzyskać wybrany Certyfikat, to oprócz zdanego egzaminu uczestnik powinien posiadać min. 2-letni staż pracy w sektorze finansowym. Z uwagi na specyfikę, rodzaj realizowanych zadań, zakres odpowiedzialności – staż potwierdza pracodawca (bank lub instytucja pośrednictwa finansowego–uczestnik Systemu Standardów) wraz z oceną umiejętności i postaw uczestnika certyfikacji.

Więcej informacji nt. możliwości uzyskania przez pracowników sektora finansów certyfikacji z zakresu zarządzania procesowego oraz wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie www.certyfikacjaprocesowa.pl

Kontakt:

Wojciech Golicz

Doradca Zarządu

Sekretarz Komitetu Standardów przy ZBP

wojciech.golicz@zbp.pl   

tel. 022 48 68 180 w.134