Kalendarz wydarzeń

Kolejni Bankowcy nagrodzeni Certyfikatami ZBP

2016-10-26

Kolejni Bankowcy nagrodzeni Certyfikatami ZBP

26 października 2016 roku odbyła się w Klubie Bankowca w Warszawie 52 uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy sektora bankowego z całego kraju, którym ZBP – po spełnieniu wcześniejszych wymogów i na wniosek banków nadał 113 stopni zawodowych Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz 15 stopni zawodowych Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zarządów banków i szkół bankowych-uczestników Systemu Standardów.

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa/ZBP

Zgromadzonych gości przywitał Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP. Poinformował on, iż w związku z otrzymaniem Certyfikatu ZBP wyróżnieni dziś bankowcy otrzymują bezpłatną prenumeratę do elektronicznych wersji pism Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. zoo w ramach programu edukacyjnego „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza on-line”.

W trakcie uroczystości Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP oraz Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej pogratulowali wszystkim certyfikowanym bankowcom. Prezes ZBP zaapelował, aby  bankowcy zawsze kierowali się wysokimi postawami etycznymi. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż odpowiedzialne i wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego. Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP podkreślił, iż uzyskanie stopni zawodowych, to doskonały sposób potwierdzenia swoich kompetencji zawodowych w bankowości i szansa na dalszy rozwój zawodowy w sektorze finansowym.

Zapraszamy pozostałych pracowników sektora bankowego do ubiegania się o kolejne Certyfikaty ZBP.

System Standardów Kwalifikacyjnych to system stopni zawodowych w systemie bankowym, powstały z inicjatywny Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego. Instytucje finansowe mogą wykorzystać System Standardów m.in. jako przydatne narzędzie do zarządzania kadrami czy w polityce rekrutacyjnej (np. egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego brany przez Banki pod uwagę jako dodatkowy wymóg w procesach rekrutacyjnych).

Poza stopniem zawodowym Dyplomowanego Pracownika Bankowego, pracownicy sektora finansowego mają obecnie uzyskać następujące stopnie: Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych, Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego, Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych, Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Aby uzyskać stopień zawodowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP, to wymagany jest zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy przygotowujące do egzaminów prowadzą instytucje szkoleniowe, akredytowane przy ZBP (także szkoły bankowe, uczelnie wyższe). Można także przystąpić do egzaminu bez udziału w szkoleniach. Pracownik ubiegający się o uzyskanie Certyfikatu musi wykazać się także odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym i posiadać potwierdzone przez pracodawcę umiejętności i postawy.

Więcej informacji nt. możliwości przystąpienia do szkoleń i egzaminów czy ich zorganizowania, zgodnie z potrzebami instytucji finansowych udzieli w biurze ZBP Wojciech Golicz, koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów, adres e-mail wojciech.golicz@zbp.pl Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem http://www.zbp.pl/certyfikatyZBP

Fotogaleria

Materiały do pobrania