Kalendarz wydarzeń

ZBP na rzecz Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

2017-06-12

12 czerwca br. w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Ministerstwem Finansów i Rozwoju oraz największymi wydawcami kart bankowych. Jego celem jest realizacja Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, wpisującego się w rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Działania te ze strony ZBP oraz rynku finansowego będzie koordynować Fundacja „Polska Bezgotówkowa”.

W uroczystości podpisania udział wziął m.in. Wiceminister Rozwoju – Tadeusz Kościński, Zarząd ZBP z Prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz Wiceprezesem Jerzym Bańką,  Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard Europe – Bartosz Ciołkowski oraz Dyrektor Zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe – Małgorzata O’Shaughnessy.

- Cieszymy się, że to porozumienie łączy kilka rodzajów podmiotów, od administracji rządowej przez banki – wydawców kart, aż po organizacje płatnicze. Bardzo istotne przy realizacji jego postanowień będą również działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym na rzecz klientów, zarówno w zakresie funkcjonalności obrotu bezgotówkowego, jak i zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z tych rozwiązań. Jesteśmy gotowi do podjęcia tego wspólnego wyzwania - powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego jest tworzony jako inicjatywa podmiotów rynku finansowego uczestniczących w krajowym rynku płatności kartowych tj. banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych, wiodących pod względem operacji na polskim rynku organizacji płatniczych, a także przy udziale ZBP oraz Ministra Rozwoju i Finansów.  Jego celem jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych i zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji w Polsce.