Kalendarz wydarzeń

Forum Technologii Bankowych 2017

2017-04-26

Świat finansów w coraz większym stopniu korzysta z zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Systemy bankowości mobilnej i płatności natychmiastowych, optymalne zarządzanie zasobami big data czy wreszcie automatyzacja procesów backoffice'owych – wszystkie te obszary stanowią efekt współdziałania pomiędzy bankowcami a dostawcami rozwiązań IT. 26 kwietnia br. obydwa te środowiska spotkały się podczas drugiej już edycji Kongresu Forum Technologii Bankowych.

Konferencję zapoczątkowało wystąpienie dr. Mieczysława Groszka, byłego wiceprezesa Związku Banków Polskich odpowiedzialnego za obszar technologiczny w polskiej bankowości i kwestie związane z cyfryzacją gospodarki. Przypomniał on, iż polski sektor bankowy pod względem zaawansowania technologicznego wyróżnia się na tle nie tylko europejskim, ale i globalnym. Wymowną formą uznania zasług polskich bankowców jest ich zaangażowanie przez władze wspólnotowe w proces budowy nowoczesnych rozwiązań regulacyjnych dla sektora finansowego w zjednoczonej Europie. – Tak silne kompetencje udało nam się stworzyć, ponieważ po prostu potrafiliśmy ze sobą współpracować – zaznaczył były wiceprezes ZBP. Obecnie z tych samych doświadczeń rodzimego sektora finansowego korzysta sektor administracji publicznej, tworząc kolejne usługi dla obywateli. Dr Mieczysław Groszek zaznaczył, że poziom zaawansowania technologicznego polskich instytucji finansowych i ich stałe współdziałanie z podmiotami z branży IT uzasadnia twierdzenie, iż polska bankowość wyprzedziła epokę fintechów. – Technologie bankowe splecione z bankowością, do tego sprowadza się istota fintechów – wskazał były wiceszef ZBP.

Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP, podziękował swojemu poprzednikowi za liczne działania na rzecz digitalizacji zarówno polskiej bankowości, jak i sektora publicznego. Przypomniał również, jak dynamicznie rozwijało się Forum Technologii Bankowych w ostatnich latach. Obecnie w jego skład wchodzą 43 firmy z branży IT; w ostatnich 12 miesiącach do FTB dołączyło siedem instytucji. – FTB działa jako ekosystem wokół polskiej bankowości – zaznaczył. Działania podejmowane przez Forum przedstawił jego wiceprzewodniczący, Tadeusz Woszczyński. Omówił on funkcjonowanie poszczególnych grup roboczych w ramach FTB, jak również najważniejsze inicjatywy podejmowane przez poszczególne komórki i całą organizację. – Dzisiejsza konferencja stanowi ukoronowanie działalności Forum. Chcemy pokazać najnowsze trendy i aktualne wyzwania, ale również zaprezentować nasz dorobek. Pragniemy, żeby kongres stał się platformą wymiany doświadczeń – stwierdził Tadeusz Woszczyński.

Jak nowe technologie będą wpływać na funkcjonowanie sektora finansowego w nadchodzących latach? Ambitna próbę zmierzenia się z futurystycznymi wizjami podjął Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim S.A. Na początku wskazał, iż wszelkie prognozy w tym zakresie traktować należy z wielka ostrożnością; tempo rozwoju technologii jest znacznie szybsze niż zdolność percepcji ludzkiego mózgu. – Ludzki mózg dokonuje przewidywań w sposób liniowy a technologia rozwija się wykładniczo – podkreślił Szymon Wałach. Nawet jednak jeśli obecnie przyszłość jest niedoszacowana, to i tak rozwój technologii wskazuje rewolucję, z jaką przyjdzie się zmierzyć w nadchodzącym okresie. W ciągu kolejnych lat liczba wykorzystywanych danych zwiększy się pięciokrotnie, przy czym dwie trzecie a nich pochodzić będzie z internetu rzeczy. – Liczba połączonych ze sobą urządzeń wzrośnie do ok. 50 mld – stwierdził przedstawiciel PKO Banku Polskiego.

Przykładem producenta informacji może być choćby autonomiczny pojazd Google, który wytwarza aż 9 GB danych na sekundę. Głównym beneficjentem takiego stanu rzeczy będą firmy takie, jak Google czy Facebook, które nie tylko doskonale radzą sobie z analizą i przetwarzaniem dużych zasobów, ale również posiadły zdolność ich monetyzacji. – Pięć firm globalnych ma dziś na własność klienta. To, że banki posiadają dane tych klientów przestaje mieć znaczenie – podkreślił Szymon Wałach. Oznacza to, iż bankowcom przyjdzie funkcjonować w zupełnie innym ekosystemie, w którym banki zamiast konkurować ze sobą powinny skupić się na wspólnym stawianiu czoła wyzwaniom. – Zdolność banków do współpracy będzie decydować o tym, czy polska bankowość wejdzie na kolejny poziom – podsumował przedstawiciel PKO Banku Polskiego.

Pierwszą część Kongresu zakończyło wręczenie nagrody dla Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego. Tytuł ten otrzymał prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Piotr Alicki. – Najbardziej cieszy mnie fakt, iż doceniono to, co się dzieje w cyfryzacji Polski, całego życia gospodarczego, obywatelskiego, konsumenckiego – zaznaczył Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego.

Interakcje pomiędzy warstwą regulacyjna a rozwojem bankowych technologii były tematem drugiej sesji tegorocznego Kongresu Forum Technologii Bankowych. Rozpoczęły ją wystąpienia reprezentantów przedsiębiorstw z branży IT. Paweł Malak, dyrektor regionalny ds. sprzedaży w firmie TrendMicro oraz Radomir Bordon, Country Manager w Dell EMC Polska, poświęcili swe prezentacje technologicznym aspektom wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, natomiast Tadeusz Woszczyński, Country Manager for Poland w Hitachi Europe, omówił wyzwania związane z definicją pojęcia „trwałego nośnika”, mającego fundamentalne znaczenie w procesie właściwego informowania konsumenta o postanowieniach umownych i zmianach dokonywanych w tychże umowach.

Czy RegTech to nowy FinTech? Pod takim dość zagadkowym hasłem przebiegała debata ekspercka, moderowana przez dr. Pawła Widawskiego, dyrektora Zespołu ds. Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich. Uczestniczyli w niej: Paweł Kusowski, CEO & Co-founder w firmie Coinfirm Ltd; Marcin Maruta, partner w kancelarii Maruta Wachta sp. j.; Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego; dr Mieczysław Groszek, były wiceprezes ZBP oraz Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media S.A.

Pojęcie RegTech, nieprzypadkowo nawiązujące do FinTechu, oznacza sferę wdrożeń technologicznych podyktowanych optymalizacją realizacji wymogów nakładanych na banki przez prawo i regulacje nadzorcze. Jednym z takich obszarów, w którym automatyzacja procesów pozwala na znaczące ułatwienie prowadzenia bankowego biznesu, jest obligatoryjne raportowanie. – Jeśli mówimy o tsunami regulacyjnym, to odpowiednikiem jest tsunami raportowe – podkreślił dr Mieczysław Groszek. Obok instytucji ochrony rynku finansowego, takich jak KNF, NBP czy BFG, sektor bankowy musi przekazywać informacje do takich placówek, jak GIODO czy UOKiK. Poważnym problemem jest niekompatybilność systemów wykorzystywanych przez poszczególne placówki, przez co formularze sprawozdawcze na potrzeby różnych służb muszą być sporządzone oddzielnie, nawet jeżeli zawierają te same dane. Były wiceszef ZBP zaapelował o likwidację silosowości w administracji publicznej, która jest główną przyczyną tej niespójności.

Z kolei przedstawiciel Blue Media jako główną przyczynę uciążliwości współczesnych regulacji dla sektora finansowego wymienił błędny sposób tworzenia przepisów, które stają się nieaktualne już w toku prac legislacyjnych. Zaznaczył on również, ze sama mnogość przepisów jest nieuniknionym efektem dynamicznego rozwoju nowoczesnej gospodarki. W podobny sposób wypowiedział się Andrzej Reich. – Regulacje przede wszystkim stanowią odpowiedź na działania rynku. Nikt nie wymyślił z niczego CRD IV czy CRR – podkreślił reprezentant KNF. Wskazał też na konieczność wspólnego wypracowywania rozwiązań pozwalających na to, by raportowanie było jak najmniej uciążliwe dla instytucji nadzorowanych. – Przy tej liczbie danych, z jakimi mamy do czynienia, i liczbie podmiotów sprawozdających jest to ogromne wyzwanie – zaznaczył Andrzej Reich.

Cyfrowa transformacja obejmuje nie tylko sektor finansowy. Również instytucje administracji publicznej w coraz większym stopniu wprowadzają wirtualne kanały kontaktowania się z obywatelem czy też cyfrowe dokumenty. W planach cyfryzacji życia publicznego urzędnicy mogą liczyć na wsparcie ze strony sektora bankowego, czego przykładem jest dystrybucja świadczeń z programu „500+” za pośrednictwem banków czy też uruchomiona dwa miesiące temu usługa wstępnego wypełniania deklaracji PIT przez urzędy skarbowe.

Co we współczesnym świecie oznacza pojęcie „cyfrowe państwo” - i czy wysiłki na rzecz digitalizacji faktycznie odpowiadają społecznemu zapotrzebowaniu w tym zakresie? Na ten temat dyskutowano podczas kolejnej sesji Kongresu Forum Technologii Bankowych. Panel poprzedziły wystąpienia Karoliny Marzantowicz, reprezentującej IBM Polska oraz Roberta Trętowskiego, wiceprezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Nastepnym punktem programu była debata ekspercka, którą moderował dr Miłosz Brakoniecki, partner w spółce Obserwatorium.biz. W dyskusji udział wzięli: Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR S.A., Agata Kontrym-Woś, Dyrektor Sprzedaży w firmie Gemalto Sp. z o. o., dr Marcin Kotarba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Deutsche Banku Polska S.A., Leszek Maśniak, Chief Data Officer w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotr Towarek, Dyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami w Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Administracji w PKO Banku Polskim S.A.

-Pytanie o kształt cyfrowego państwa jest tak naprawdę pytaniem o to, jak w ogóle ma wyglądać państwo – podkreślił Leszek Maśniak. Podkreślił on, iż w tym cyfrowym świecie sama definicja administracji publicznej wymaga gruntownej korekty. Świadczone przez urzędy usługi publiczne muszą przede wszystkim odpowiadać na oczekiwania obywateli w nie mniejszym stopniu aniżeli ma to miejsce w sektorze komercyjnym. - Administracji nie da się zmieniać bez patrzenia co dzieje się w ekosystemie. A ten ekosystem to też świat komercyjny i nasi obywatele – zaznaczył Piotr Towarek. Przykładem takiej implementacji odpowiadającej na potrzeby Kowalskiego może być uruchomiona na przestrzeni ostatnich dni usługa sprawdzania punktów karnych w Internecie. - Do dziś odnotowano miliony odsłon tego serwisu. Polacy założyli również sto kilkadziesiąt profili zaufania tylko po to by sprawdzić stan punktów karnych – przypomniał przedstawiciel resortu cyfryzacji. Wyraził on również opinie, iż o prawdziwym sukcesie cyfrowego państwa można będzie mówić wówczas, kiedy podobną popularnością cieszyć się będzie elektroniczna konsultacja społeczna w sprawie budżetu państwa. Problemem jest wreszcie zbytnia skłonność poszczególnych urzedów do utajniania danych, nawet tych które nie zwieraja informacji o charakterze poufnym. Na ten problem zwrócił uwagę Leszek Maśniak.

W jakim stopniu sektor finansowy powinien się angażować w cyfryzację administracji publicznej? Przedstawiciel Deutsche Banku dr Marcin Kotarba twierdzi, że proces ten stanowi szansę, ale warunkiem powodzenia jest pełna synergia działań administracji i banków. - Dla nas cyfryzacja to inwestycja w przyszłość. Zaangażowanie w ten proces nie przynosi bezpośrednich przychodów,  zwłaszcza w bankach małych i średnich – ocenia Marcin Kotarba. Celem tej długofalowej inwestycji jest nie tylko usprawnienie procesów biznesowych czy redukcja uciążliwej biurokracji. - Banki wspólnie z administracją budują inteligencję cyfrową Polaków – zauważył Maciej Wysoczarski. W analogiczny sposób podchodzić należy do ambitnego planu budowy gospodarki bezgotówkowej. - Stoimy u progu decyzji, która pozwoli dać obywatelowi prawo pełnego wyboru pomiędzy instrumentami bezgotówkowymi a gotówką – zauważył reprezentant PKO Banku Polskiego. W tym kontekście korzyści płynące z powszechnego wdrażania terminali nie mogą być postrzegane tylko przez pryzmat przychodów z opłat interchange. Nawiązując do przedmówcy, prezes KIR Piotr Alicki ostrzegł przed tworzeniem rozwiązań o charakterze monopolistycznym w dziedzinie płatności elektronicznych.  Każde rozwiązanie w obszarze płatności jest dobre o ile jest bezpieczne i bezgotówkowe - podkreślił. Paneliści wskazali również na niespójność wielu dotychczasowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Przykładem może być baza PESEL, która do dziś zawiera zbyt dużo błędów i nieścisłości odnośnie danych.

Podsumowaniem drugiej edycji Kongresu Forum Technologii Bankowych była sesja poświęcona przyszłości sektora bankowego w zdigitalizowanym świecie. Czy klient w banku przyszłości będzie obsługiwany przez automaty, systemy IVR i zaawansowane systemy sztucznej inteligencji? Jaką pozycję powinny zająć banki wobec podmiotów z branzy fintech, ale również innych beneficjentów dyrektywy PSD 2? O tym rozmawiali uczestnicy panelu pod znamiennym tytułem Cyfrowy bank przyszłości”.

Debatę moderował Eugeniusz Twaróg, dziennikarz „Pulsu Biznesu”, a w roli panelistów wystąpili: Joanna Erdman, dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych w Departamencie Produktów Podstawowych i Usług Niebankowych mBanku S.A., Przemysław Furlepa, dyrektor Pionu Zarządzania Relacjami z Klientem w Pionie Bankowości Detalicznej ING Banku Śląskiego S.A., Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim S.A., Bartłomiej Nocoń, dyrektor zarządzający Departamentem Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A. oraz Feliks Szyszkowiak, członek zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Wcześniej prezentacje poświęcone nowoczesnym technologiom bankowym przedstawili:  Patryk Choroś, dyrektor Działu Business Intelligence i Data Science w Sygnity S.A, Artur Józefiak Starszy Manager, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa w firmie Accenture Sp. z o.o., Zbigniew Marcinkowski Country Manager Nuance Communications,  Tomasz Pelczarski, Solutions Sales Professional, Enterprise Group w spółce Microsoft Sp. z o. o.  a także Adam J. Kępa, Financial Services Industry Lead firmy ITMAGINATION Sp. z o.o.

- Cyfrowy bank przyszłości to bank bez ludzi – taka futurystyczną wizję nakreśliła w wystąpieniu wprowadzającym do debaty Anna Sieńko, partner w PwC Polska Sp. z o. o. Uważa ona, ze już niedługo obsługę klienta będą mogły w pełni przejąć roboty. Również kolejne pokolenia klientów są coraz bardziej przyzwyczajone do zakupów w przestrzeni wirtualnej; wśród millennialsów powszechne jest zdobywanie informacji na temat nabywanych produktów w Internecie, nawet, jeżeli zakupu ostatecznie dokonują w placówce stacjonarnej. Zaledwie jeden na dziesięciu młodych klientów nie zajrzy do sieci celem zapoznania się z opiniami o kupowanym telewizorze, krześle czy zaciąganym kredycie bankowym. Ta gruntowna zmiana zachowań konsumenckich obejmuje również stosunek do usług finansowych. - Płatność nie jest celem, celem jest zakup – podkreśliła Joanna Erdman. - Dane, jakimi dysponujemy w bankach obrazują zachowania naszych klientów, kluczowe to co my z tymi zachowaniami zrobimy – przypomniał Przemysław Furlepa. Twierdzi on, że zadaniem współczesnych działów marketingu jest dostosowanie przekazu reklamowego do oczekiwań klienta tak, by nie czuł się on atakowany przez promowanie usług nieodpowiadających jego oczekiwaniom. O konieczności dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości mówił również Adam Marciniak, podkreślając równocześnie, iż sam cel bankowego nie jest zagrożony. - Ludzie zawsze będą potrzebować pieniędzy – powiedział reprezentant PKO Banku Polskiego. Modernizacja nie oznacza bynajmniej konieczności całkowitej rezygnacji z tradycyjnych form obsługi klienta, i to nie tylko z uwagi na konserwatywnie nastawionych seniorów. - Zdecydowana większość millennialsów otwiera rachunki bankowe w placówkach. Nie jest prawdą, że ci ludzie funkcjonują tylko online, w rzeczywistości oni mało wiedzą o usługach bankowych, zatem potrzebują kompetentnego doradcy – zauważyła Joanna Erdman. O tym, że w banku „czynnik ludzki” jest niepomiernie istotniejszy niż uwarunkowania technologiczne przekonany jest również Bartłomiej Nocoń. - Podejście Mobile Fast czy też Digital Fast musi być uzupełnione o People Fast – zaznaczył przedstawiciel Pekao SA. Ocenia on również iz na przestrzeni najbliższych pięciu czy nawet siedmiu lat banki nie muszą bać się wyparcia przez fintechy. - Dlaczego banki mają się dobrze? Bo w polskim biznesie bankowym są ludzie którzy wiedzą jak ten biznes robić. Osiągnęliśmy zdolność reagowania na potrzeby konsumentów – podkreślił Bartłomiej Nocoń. Atutem sektora bankowego jest również tradycyjnie wysoki poziom.

Karol Jerzy Mórawski