Kalendarz wydarzeń

Inauguracja Szkoły Bankowości i Finansów

2017-04-12

11 kwietnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainaugurowano projekt multimedialny realizowany w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”. Jego celem jest przeprowadzenie cyklu wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie. Tematem inauguracyjnego spotkania było „25 lat polskiej bankowości”.

Inauguracja zgromadziła w auli im. Roberta Schummana na UKSW ponad 200 studentów oraz zaproszonych gości. Wystąpienie inauguracyjne pt. „Sektor bankowy w Polsce – wczoraj, dziś i jutro” wygłosił Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś swoją prelekcję "Polskie banki od 1989 roku" przedstawił także dr Lech Kurkliński (ALTERUM/Warszawski Instytut Bankowości).

W drugiej części spotkania odbyła się debata „Polski system bankowy – szanse, wyzwania, zagrożenia”, w której udział oprócz Prezesa ZBP, wzięła także Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku – Teresa Kudlicka.

Pierwsze spotkania było bezpośrednio transmitowane na m.in. Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet w Białymstoku.