Kalendarz wydarzeń

European Money Week 2017 - środowisko bankowe na rzecz edukacji finansowej

2017-03-28

Związek Banków Polskich już trzeci raz bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie „European Money Week”, który dorocznie organizowany jest przez Europejską Federację Bankową wraz z jej członkami - krajowymi stowarzyszeniami bankowymi. W 2017 roku EMW przypada na 27-31 marca.

Ta szlachetna inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy finansowej i podniesienie ogólnego poziomu edukacji finansowej. Projekt ma charakter niekomercyjny i składa się z serii wydarzeń, które realizowane są w jednym tygodniu marca w całej Europie. Krajowe asocjacje bankowe zachowują swobodę w doborze realizowanych przez siebie przedsięwzięć, ale skupiają się zwykle na akcjach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz pozostają otwarte na możliwie szeroką współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami zainteresowanymi tematem.

Środowisko bankowe od dawna zaangażowane jest na rzecz działań edukacji ekonomicznej. Wiedza i rozumienie pojęć finansowych oraz ryzyka, a także umiejętności do zastosowania takiej wiedzy w celu podejmowania praktycznych i skutecznych decyzji pomagają nie tylko w codziennym życiu, ale i w obrocie gospodarczym. Sama bankowość odnosi zaś sukces, gdy występują obok siebie dobrze funkcjonujący i konkurencyjny system instytucji finansowych oraz kompetentni konsumenci, inwestorzy i przedsiębiorcy. Ich wiedza finansowa jest kluczowym elementem sprawnego działania całego systemu. Dla samego środowiska bankowego działalność edukacyjna jest również częścią społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu. W projekcie EMW ważne jest więc szczególnie dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez pracowników banków w bezpośrednim kontakcie z młodym pokoleniem. To kluczowa grupa z punktu widzenia przyszłości społeczeństwa i kraju.

Związek Banków Polskich stawia na upowszechnianie wiedzy ekonomicznej obywateli jako jeden ze swoich strategicznych celów. Pamiętając też, że działania z zakresu edukacji finansowej mają charakter ciągły, postanowiono wykorzystać European Money Week bardziej do przypomnienia o wieloletnich działaniach izby w tym zakresie niż do doraźnych działań.

Związek dociera do głównej grupy docelowej EMW przede wszystkim przez projekt edukacyjny „BAKCYL” - inicjatywę Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) realizowaną przez pracowników kilkunastu banków członkowskich ZBP, którzy jako wolontariusze prowadzą lekcje w gimnazjach według określonego programu. W realizację EMW zaangażowani są również bezpośrednio członkowie Zarządu Związku, którzy odwiedzają wybrane gimnazja, by spotkać się uczniami i mówić m.in. o roli banków w gospodarce, czy też o powodach dla których sami zdecydowali się na karierę zawodową w bankowości. Do środowiska akademickiego skierowany jest z kolei program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, prowadzony przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Każdego roku w marcu organizowane jest również Forum Edukacji Finansowej, w ramach którego prezentowana jest m.in. kolejna „Mapa Edukacji Finansowej i Ubezpieczeniowej”. W 2017 roku trwają prace nad jej 6 edycją.

Edukacja finansowa może przybierać różne formy. Dla krajowych stowarzyszeń bankowych - EBF pozostaje platformą wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji finansowej. Sama Federacja prezentuje zaś te dokonania w Brukseli próbując przyciągnąć zainteresowanie także innych podmiotów. EBF za swój projekt EMW otrzymała nagrodę European Public Affairs za 2016 rok. Jury nazwało wspólną inicjatywę krajowych asocjacji bankowych bardzo dobrze przemyślaną i wykonaną kampanią, która odniosła sukces wśród różnych podmiotów powiązanych z ważnymi celami inicjatywy. Blisko 10 tysięcy różnego rodzaju działań asocjacji bankowych w 32 krajach dotarło w ubiegłym roku do ponad 350 tysięcy młodych ludzi w Europie!

Relacje z EMW 2017 w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl oraz w audycji radiowej „Bankomat”. Więcej informacji o działaniach innych krajowych asocjacji bankowych w Europie znajduje się na stronie: www.europeanmoneyweek.eu