Kalendarz wydarzeń

Forum Edukacji Finansowej

2017-03-27

27 marca br., w ramach Europejskiego Tygodnia Finansowego, w Klubie Bankowca odbyło się doroczne Forum Edukacji Finansowej.

Przedmiotem Forum było:

  • Omówienie przedsięwzięć realizowanych podczas Europejskiego Tygodnia Finansowego w krajach UE,
  • Prezentacja VI edycji Mapy Edukacji Finansowej (cz.1) wykonanej na zlecenie ZBP, dotyczącej edukacji studentów i osób dorosłych, w tym różnych grup społecznych,
  • Program edukacyjny firmy ABC-Czepczyński,
  • Projekt utworzenia przez fundacje i organizacje pozarządowe Porozumienia na Rzecz Edukacji Finansowej, oraz
  • Debata dotycząca wpływu reformy edukacji na odbiorców edukacji finansowej (dzieci, młodzież, studentów, osoby podejmujące pracę, prowadzące działalność gospodarczą oraz inne korzystające z usług finansowych).

Uczestnicy debaty podkreślali, że wiedzę i umiejętności korzystania z usług finansowych należy kształtować już w wieku szkolnym i kontynuować przez cały czas edukacji formalnej, a następnie wśród dorosłych. Jedynie takie podejście gwarantuje właściwe korzystanie z produktów finansowych, w tym oszczędzanie, oszczędzanie na emeryturę, kontrolowanie wydatków czy unikanie niepotrzebnego lub nadmiernego zadłużania się. Dlatego program nauczania podstaw finansów czy przedsiębiorczości powinien znaleźć się w podstawie programowej szkół. Zwrócono również uwagę na potrzebę odpowiedniego przygotowania nauczycieli przedmiotów związanych z finansami. Postulowano, aby przedsiębiorczość stała się przedmiotem do wyboru na maturze. To by zwiększyło motywację szkół, nauczycieli i uczniów.

Przedstawicielka MEN zaprosiła uczestników do składania propozycji dotyczących kształtu i zawartości przygotowywanej obecnie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Cz.1 Mapy opisuje projekty i programy edukacji finansowej studentów (konkursy, praktyki i staże) oraz osób dorosłych, w tym  dla tzw. multiplikatorów wiedzy, grup zawodowych, kobiet, seniorów, osób o niskich dochodach czy zagrożonych wykluczeniem, a także portale edukacyjne, programy i kampanie realizowane przez media. Programów dla osób dorosłych jest więcej niż 2-3 lata temu, jest też coraz więcej programów uczących zarządzania budżetem domowym. Wyniki badań dotyczących wiedzy finansowej Polaków wskazują, że jesteśmy bardziej świadomi braków w tym obszarze, a tym samym bardziej gotowi do uzupełnienia tej wiedzy i umiejętności. Niestety nadal rośnie liczba projektów i programów zamkniętych, bez możliwości skorzystania z ich zasobów materialnych czy doświadczenia osób które je realizowały.

Pierwsza część Mapy edukacji finansowej, wraz z wykazem programów i projektów, raportów, instytucji uczestniczących w edukacji finansowej oraz programów zamkniętych, zostanie umieszczona na stronie internetowej ZBP w kwietniu br. Część druga Mapy dotyczącej edukacji dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych ukaże się jesienią 2017r.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Związku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji im. Kronenberga, Fundacji Giełdy Papioerów Wartościowych, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Biura Porad Obywatelskich, Micro-Finance Centre, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz zaproszeni goście.