Kalendarz wydarzeń

Forum Gospodarcze w Toruniu

2017-03-13

W poniedziałek, 13 marca w Toruniu rozpoczęło się Forum Gospodarcze w Toruniu. To już XXIV edycja Welconomy Forum w trakcie, której przedstawiciele gospodarki, polityki i nauki dyskutują na najważniejsze bieżące tematy. Głównym tematem tegorocznej edycji były zmiany zachodzące w Unii Europejskiej. Na początku obrad w wystąpieniu otwierającym wystąpił dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas dwóch dni obrad, uczestnicy wezmą udział w sesjach plenarnych, licznych panelach tematycznych oraz wydarzeniach towarzyszących. W debacie otwierającej obrady pod tytułem „Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej” wziął udział Wiceprezes  Związku Banków Polskich – Mieczysław Groszek. Dyskusję moderował prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, a gośćmi panelu byli Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Fot. Facebook/Welconomy

Co roku, w wydarzeniu uczestniczy około 2000 osób, a wśród nich znajdują się najważniejsi reprezentanci świata polityki, biznesu, nauki, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Forum Gospodarcze w Toruniu jest także miejscem spotkań praktyków i teoretyków różnych dziedzin. Obejmuje ono szerokie analizy najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji.